Få overblik over muligheder for aflastning i almen praksis

Overenskomsten mellem PLO og RLTN rummer flere typer muligheder for aflastning. Håbet er, at du kan finde løsninger, som kan øge din arbejdsglæde og give dig, der ser frem mod dit otium, lyst til at fortsætte lidt længere som praktiserende læge. Der er brug for dig, mens vi venter på flere nye almenmedicinere.

 • Almenmedicinere og læger, der har været fase 2-amanuensis i klinikken, kan ansættes som vikar op til 2 måneder (OK22 §25,1 og §25,2). Flerlægepraksis kan ansætte læge med selvstændigt virke som vikar op til 6 måneder. En ejerlæge skal være fysisk til stede, når vikar arbejder (OK22 §25,3).
  Læs mere om vikarer

 • Generationsskifteaftale
  <62,5 år: Ansøg dit regionale samarbejdsudvalg (jf. OK22 §23,1)
  >62,5 år: Opret direkte (jf. OK22 §23,2)
  Aldersgrænsen på 62,5 år er defineret ved pensionsalderen minus 3 år for personer født mellem 1. januar 1954 og 30.juni 1954. Rettigheden følger pensionsalderen minus 3 år.
  Læs om generationsskifte her

 • Ansøg dit samarbejdsudvalg om nedsat patienttal (OK22 §14,3) eller delepraksis (OK22 §13).
  Læs om delepraksis

 • Ansøg dit samarbejdsudvalg om, at ansatte læger kan udgøre mere end halvdelen af lægekapaciteter (§24,2). 

 • Hvis praksis stiller arbejdskraft til rådighed for de almenmedicinske institutter ved universiteterne, for funktionen som bedriftslæge, kommunallæge, praksiskoordinator, praksiskonsulent, kvalitetssikringskoordinator, efteruddannelsesvejleder eller  tilsvarende, eller for fagpolitisk arbejde, kan det regionale samarbejdsudvalg give tilladelse til – ud over det antal kapaciteter praksis råder over i henhold til lægedækningsberegningen - at ansætte en ekstra speciallæge i almen medicin. (OK22 §26,1)

 

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

 • Korttidsansættelse af læger udenfor normering, således at vikaren kan arbejde på samme
  tid som de faste læger (§ 26,2).  Virker lægen uden for normering i praksis i en længere periode, så opfordres klinikken til at melde lægens navn ind til regionen som delelæge, så navnet fremgår af lægevalgslisten.

 • Opret delepraksis i op til 6 år (§13,5). Efter 6 år, vælg
  1) At forlænge delepraksistilladelse (personlig tilladelse) med op til 6 år (§13,8)
  2) Få tilført en ekstra kapacitet, når perioden udløber (§13,6) Læs om delepraksis
   
 • Indgå generationsskifteaftale. Ansæt speciallæge i almen medicin uden at have en ledig
  kapacitet. Indgå kompagniskabspraksis efter 2 år (§ 23,stk.2) Læs om generationsskifte

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

 • Opret delepraksis i op til 6 år (OK22 §13,5). Mulighed for tilførsel af ekstra kapacitet
  (OK22 §13,6) efter de 6 år. Læs om delepraksis

 • Besæt ledige kapaciteter med ansatte læger. Andelen af ansatte læger må være
  >50% ift. ejere (OK22 §24,2) Læs om ansatte læger

 • Ansøg det regionale samarbejdsudvalg (SU) om at kunne ansætte en fase 3-læge (OK22 §24,4)

 

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R

 

Med et ydernummer på licens kan du alene fokusere på dine patienter. Mod betaling af et månedligt bidrag kan du slippe for alt det praktiske i forhold til lokaler, udstyr og personale. Efter ansøgning og konkret vurdering indgår du en aftale med regionen om det. (OK22 §12,1)

Du kan indgå aftale med en eller flere af dine kolleger om, at de overtager nogle af dine opgaver i alt 30 dage om året med 1-2 dage ad gangen. Det kan være opgaver som fx supervision af klinikpersonale eller varetagelse af akut lægehjælp. (Forhandlingsaftalen, 2.3.)

Se om dit område er lægedækningstruet

Slå op i overenskomsten (OK22)

Slå på i forhandlingsaftalen

Find samarbejdsudvalget i din region

Kontakt din PLO-R