Generationsskifte i almen praksis (§23)

Overenskomst om almen praksis § 23 giver mulighed for etablering af generationsskifte. 

Generationsskifte i almen praksis har til formål at lette praksisoverdragelsen for en ældre læge, som ønsker at forlade praksis over en årrække, samt gøre det muligt for yngre almenmedicinere at blive introduceret til arbejdet som praktiserende læge og (med)ejer af praksis på en fleksibel måde.

Generationsskifte i almen praksis kan opnås på to måder:

  1. Tilladelse fra Samarbejdsudvalget. (OK22 § 23, stk. 1)
  2. Etablering af generationsskifte fra (med)ejers fyldte 62½ år. (OK22 § 23, stk. 2).

De 62½ år gælder for personer født mellem 1.1.1954 og 30.6.1954 minus 3 år, idet aldersgrænsen hæves med udviklingen i den generelle pensionsalder.   

Om 1) er dette en tilladelsesordning, hvor Samarbejdsudvalget tager stilling til og fastsætter vilkårene for tilladelsen. I tilladelsen indgår varigheden af generationsskiftet, som dog maksimalt kan udgøre 5 år. De første 6 måneder af generationsskiftet kan ske ved ansættelse af en almenmediciner, jf. overenskomstens § 24, hvorefter der skal indgås aftale om medejerskab ad generationsskifte. Se mere nedenfor.

Om 2) er dette en ret til etablering af generationsskifte, når en praktiserende læge (ejer/medejer) er fyldt 62½ år. Der skal ikke opnås tilladelse, men gives meddelelse til PLO, som giver regionen besked. Der er ikke nogen grænse på varigheden af generationsskiftet. De første 2 år af generationsskiftet kan der ske ansættelse af en almenmediciner, jf. overenskomstens § 24, hvorefter der skal indgås aftale om medejerskab ad generationsskifte. Se mere nedenfor.

For ansættelse af en almenmediciner som led i et generationsskifte efter 1) eller 2) se mere her 

Om etablering af generationsskifte
Efter henholdsvis 6 måneder eller 2 års ansættelse af en almenmediciner som led i generationsskifte, skal der laves en praksishandel mellem den ældre praktiserende læge og den ansatte almenmediciner. Det kan ske før 6 måneder hhv. 2 år, men skal ske før udløbet af perioden på 6 måneder hhv. 2 år.

Ved en praksishandel som led i et generationsskifte handles først delvist og senere helt mellem den ældre praktiserende læge og den ansatte almenmediciner. Der er ingen krav om bestemte ejerandele mellem de to læger, når der handles delvist, men ved den senere handel udtræder den ældre praktiserende læge som ejer af praksis, mens den yngre almenmediciner overtager ejerandelen.

Der kan som en del af et generationsskifte eller i øvrigt ske praksishandler mellem kompagnoner i forhold til ejerandele. Dette vil blive anset som almindelige handler mellem kompagnoner. Se her 

Følgende dokumenter fremsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller pr. mail: PLO@dadl.dk. PLO registrerer og berigtiger, og giver besked til regionen:

  1. Samarbejdsudvalgets tilladelse til generationsskifte, jf. § 23, stk. 1, eller blot meddelelse om generationsskifte efter § 23, stk. 2, godkendelse til at anvende generationsskiftemodellen. 
  2. Dokumenter vedr. ansat almenmediciner, se her
  3. Dokumenter vedr. først delvis handel, senere helt ved generationsskifte, se her

 

 

Siden oprettet 28. november 2022