OK18

Nødberedskab for kommende lockout
bekymrer læger

Læs mere

Nyheder

Lægeforeningen og 34 andre organisationer i appel til Folketinget: Sæt ind mod rygning

  • Lægeforeningen
15. marts 2018

Regeringen har et mål om en røgfri generation i 2030. Det når vi ikke uden nye initiativer fra Folketinget. Det står klart, efter antallet af rygere i Danmark er stagneret for sjette år i træk, og andelen af unge, som ryger, er uændret høj.

Strejkevarsel på alle anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger

  • Yngre Læger
05. marts 2018

Hospitalerne i hele landet bliver berørt af en kommende konflikt. Det står fast, efter at Overlægeforeningen og Yngre Læger sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne har afleveret strejkevarsler til Danske Regioner i dag. Organisationerne har varslet strejke på samtlige anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger. ”Vores mål er, at konflikten skal kunne mærkes, men uden at patienternes liv eller førlighed sættes på spil,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Formanden er på valg i år

  • Lægeforeningen
05. marts 2018

Det er på Lægemødet, at Lægeforeningens repræsentantskab vælger formanden for Lægeforeningen. Sidste formandsvalg fandt sted i 2015 i København, hvor Andreas Rudkjøbing blev valgt til formand for en treårig periode.

Læger: Lyt nu til os i sager om arbejdsprøvning

  • Lægeforeningen
01. marts 2018

Flere læger oplever, at kommunerne ser bort fra indholdet i de lægeerklæringer, som indhentes, når syge borgere skal have afklaret deres arbejdsevne. Lægeforeningen opfordrer beskæftigelsesministeren til at sikre, at kommunerne lytter til lægens faglige vurdering af patienten, da det kan være formålsløst og endda skadeligt at sende en patient i arbejdsprøvning.

Lægeforeningen: Det risikobaserede tilsyn skal evalueres sammen med ”Strammerpakken”

  • Lægeforeningen
22. februar 2018

Når evalueringen af ”Strammerpakken” bliver rykket frem efter længere tids pres fra Lægeforeningen, skal der ikke kun ses på tilsynssanktioner, men også på det risikobaserede tilsyn. Sådan lyder opfordringen fra Lægeforeningen.

Læger skal sidde med i ankenævnet

  • Lægeforeningen
13. februar 2018

Sundhedsministeren lægger op til at etablere et ankenævn for læger og andre sundhedspersoner, der kan klage over særligt indgribende afgørelser på tilsynsområdet. Lægeforeningen kræver, at læger får plads i ankenævnet.