Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Undersøgelse: Flere psykisk syge børn og unge får afsluttet deres behandling, før de er raske

  • Lægeforeningen
12. september 2018

Børne- og ungdomspsykiatrien er så presset, at næsten hver tredje læge i en ny undersøgelse angiver, at de mindst én gang om ugen er nødt til at afslutte en ambulant behandling, selv om patienten ikke er færdigbehandlet. Der er brug for flere ressourcer til behandling af børn og unge med psykiske lidelser, mener Lægeforeningen.

Læger om nyt regeringsudvalg: Inddrag fagfolk, kommuner og regioner i arbejdet med sundhedsreform

  • Lægeforeningen
04. september 2018

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, advarer mod panikløsninger i arbejdet med en ny reform af sundhedsvæsenet. Han opfordrer udvalget til at trække på regioners, kommuners og fagfolks viden i arbejdet med en sundhedsreform.

Læger støtter, at der stilles krav til kvaliteten af tolke i sundhedsvæsenet

  • Lægeforeningen
23. august 2018

Det er positivt, at regeringen med en ny certificeringsordning signalerer vilje til at styrke kvaliteten af tolkning i sundhedsvæsenet. Men Lægeforeningen savner svar på, hvem der konkret skal undervise, eksaminere og sikre, at tolkene til hver en tid er opdaterede.

Lægeforeningen har bedt Lægeetisk Nævn behandle sag om læge Svend Lings

  • Lægeforeningen
13. august 2018

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn skal nu behandle sag om læge Svend Lings. Det sker efter anmodning fra Lægeforeningens bestyrelse, som betegner sagen som meget alvorlig.

Omstridt gebyr på lægevagt, frivilligt arbejde og mindre bibeskæftigelse er ændret

  • Lægeforeningen
12. juli 2018

Efter kraftig kritik fra blandt andet Lægeforeningen er et omstridt gebyr på lægevagt, frivilligt arbejde og mindre bibeskæftigelse nu ændret. De nye regler trådte i kraft 1. juli.

Hårdt brug for at styrke sundhedsfagligheden på bosteder

  • Lægeforeningen
27. juni 2018

En ny tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed dokumenterer, at omkring 90 procent af de kommunale bosteder har problemer med patientsikkerheden. Det er nødvendigt med et massivt løft af de sundhedsfaglige kompetencer på bostederne, mener Lægeforeningen.