Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Kammeradvokaten frikender Styrelsen for Patientsikkerhed uden at tage læger med på råd

  • Lægeforeningen
24. september 2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovede en gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger, da hun kom med sin tillidspakke i januar. Kammeradvokaten har nu lavet en gennemgang uden at tage læger med på råd, som Lægeforeningen havde opfordret til.

Læger: Gode initiativer i ny psykiatriplan – men stadig brug for flere penge

  • Lægeforeningen
21. september 2018

Regeringens handlingsplan for psykiatrien indeholder en række gode initiativer, som kan styrke behandlingen af patienter med psykiske lidelser, mener Lægeforeningen. Men problemet med manglende ressourcer er ikke løst. Politikerne skal også i de kommende år finde ekstra midler til for alvor at få rettet op på mange års nedprioritering af psykiatrien.

Nye instruksanbefalinger skal stille skarpt på ledelsernes ansvar

  • Lægeforeningen
20. september 2018

Arbejdsgruppen om instrukser, som er med i de otte initiativer, sundhedsministeren kom med for at genoprette lægers tillid til tilsynet, har netop afleveret sine anbefalinger. ”Nu skal regionernes topledelser få dem implementeret på hospitalerne. Det er ikke nogen lille opgave, så jeg forventer, den bliver prioriteret,” lyder reaktionen fra Andreas Rudkjøbing.

Læger: Flere retspsykiatriske patienter presser psykiatrien

  • Lægeforeningen
20. september 2018

Stadigt flere retspsykiatriske patienter får en behandlingsdom. Det lægger ekstra pres på en sektor, som i forvejen er nødlidende. Derfor er det nødvendigt at se på, om der er tilstrækkelig med ressourcer til at udmønte de mange behandlingsdomme, og om lovgivning og praksis på området fungerer efter hensigten, mener Lægeforeningen.

Undersøgelse: Flere psykisk syge børn og unge får afsluttet deres behandling, før de er raske

  • Lægeforeningen
12. september 2018

Børne- og ungdomspsykiatrien er så presset, at næsten hver tredje læge i en ny undersøgelse angiver, at de mindst én gang om ugen er nødt til at afslutte en ambulant behandling, selv om patienten ikke er færdigbehandlet. Der er brug for flere ressourcer til behandling af børn og unge med psykiske lidelser, mener Lægeforeningen.

Læger om nyt regeringsudvalg: Inddrag fagfolk, kommuner og regioner i arbejdet med sundhedsreform

  • Lægeforeningen
04. september 2018

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, advarer mod panikløsninger i arbejdet med en ny reform af sundhedsvæsenet. Han opfordrer udvalget til at trække på regioners, kommuners og fagfolks viden i arbejdet med en sundhedsreform.