Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Undersøgelse: Stor ulighed i sundhed i Danmark

  • Lægeforeningen
14. juni 2018

Patienternes baggrund har stor betydning for hvor stort et udbytte de får af behandlingen i det danske sundhedsvæsen, det viser en ny undersøgelse fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA.

Mød Lægeforeningen på Folkemødet 2018

  • Lægeforeningen
13. juni 2018

Aktiv dødshjælp og medicinsk cannabis – lægen som ven eller fjende? Ulighed i sundhed. Kan man regulere sig til bedre sundhed? Det er bare nogle af de mange sundhedspolitiske emner, som bliver diskuteret på de i alt 23 arrangementer, som Lægeforeningen deltager i på årets Folkemøde i Allinge på Bornholm.

Læger: Giv os bedre rammer for at lede

  • Lægeforeningen
12. juni 2018

Ledelseskommissionen har netop offentliggjort sine anbefalinger til at få at en bedre ledelse i den offentlige sektor. Når innovationsminister Sophie Løhde og sundhedsminister Ellen Trane Nørby skal arbejde videre med anbefalingerne, er det vigtigt at få ryddet op i detailstyring og aktivitetspres, som er en hæmsko for lægelig ledelse, understreger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Nyt udspil en klar tillidserklæring til almen praksis

  • Lægeforeningen
11. juni 2018

Regeringen slår i et nyt udspil fast, at den praktiserende læge er helt afgørende i et moderne, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Lægeforeningen er glad for den markante opbakning til almen praksis og udspillets forslag til at styrke sektoren. Et stærkt sundhedsvæsen kræver en stærk almen praksissektor.

Læger dropper ledelse på grund af detailstyring og krav om øget produktion

  • Lægeforeningen
08. juni 2018

Krav til øget produktion, detailstyring og stram økonomi gør det mindre attraktivt at være lægelig leder i sundhedsvæsenet, viser ny undersøgelse. Lægeforeningen opfordrer regeringen til nøje at overveje, hvilke styringstiltag den sætter i værk for at undgå at spænde ben for god ledelse på sygehusene.

Læger roser udspil: Vigtigt at styrke datasikkerheden

  • Lægeforeningen
08. juni 2018

Det er vigtigt, at borgerne er trygge ved, hvordan deres sundhedsdata bruges – både når det gælder behandling og forskning. Derfor er det positivt, at regeringen i sit nye udspil vil højne datasikkerheden, mener Lægeforeningen.