Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Psykiatriske patienter i Region Midtjylland venter længst tid på et tilbud fra kommunen

  • Lægeforeningen
24. maj 2018

Region Midtjylland er den af de fem regioner, hvor flest psykiatriske patienter er nødt til at blive på sygehuset, selv om de er færdigbehandlede og burde være udskrevet, viser ny undersøgelse. Langt de fleste venter på et tilbud fra kommunen. Lægeforeningen efterlyser handling fra de midtjyske kommuner, og at de får bedre økonomiske incitamenter til at nedbringe ventetiden på deres tilbud til patienterne.

Lad praktiserende psykiatere behandle flere patienter med psykiske sygdomme

  • Lægeforeningen
23. maj 2018

Praktiserende psykiatere kan med stor fordel behandle flere patienter med angst, depression eller en anden psykisk lidelse af moderat grad. Det kan give patienterne hurtigere hjælp, så deres sygdom ikke forværres, og samtidig aflaster det den pressede sygehuspsykiatri, mener Lægeforeningen.

Kirsten Ilkjær er ny næstformand i Lægeforeningen

  • Lægeforeningen
21. april 2018

Praktiserende speciallæge Kirsten Ilkjær er af Lægeforeningens bestyrelse valgt som ny næstformand. Hun afløser Michael Dupont.

Læger: Psykiatrien behandles stadig som sundhedsvæsenets stedbarn

  • Lægeforeningen
21. april 2018

Behovet for behandling i psykiatrien har aldrig været større. Trods fremskridt mange steder bruges der stadig færre ressourcer på den enkelte patient. Lægeforeningen understreger i et nyt udspil behovet for, at regeringens kommende psykiatriplan er ambitiøs, og at der følger tilstrækkeligt med midler med. ’Vi efterlyser politisk anerkendelse af, at mennesker med psykisk sygdom har samme krav på hurtig og effektiv behandling som alle andre”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Andreas Rudkjøbing genvalgt som formand for Lægeforeningen

  • Lægeforeningen
21. april 2018

Lægeforeningens repræsentantskab har på sit årsmøde genvalgt Andreas Rudkjøbing som formand for Lægeforeningen for en ny treårig periode.

Resolution: Vi vil have et sundhedsvæsen med patientsikkerhed og retssikkerhed

  • Lægeforeningen
21. april 2018

På det årlige Lægemøde har Lægeforeningens repræsentantskab i dag drøftet, hvordan vi bedst får et sundhedsvæsen med sikkerhed for patienter og retssikkerhed for læger. Denne udtalelse er vedtaget på Lægemødet som resultat af temadrøftelsen.