Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Politianmeldelser af læger sker efter uigennemskuelige kriterier

  • Lægeforeningen
06. december 2018

Lægeforeningen efterlyser i et brev til sundhedsministeren klare og objektive kriterier for, hvornår man som læge kan risikere at blive politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed. I dag er det langtfra gennemskueligt i hvilke sager, at styrelsen politianmelder, og hvornår den ikke gør. Det er helt uholdbart og krænkede for lægers retssikkerhed, mener Lægeforeningen.

Lægeforeningen indbringer sag ved Voldgiftsretten mod Svend Lings

  • Lægeforeningen
05. december 2018

Lægeforeningens bestyrelse har besluttet, at foreningen vil indbringe sag ved Voldgiftsretten mod læge Svend Lings med påstand om eksklusion. Beslutningen er taget på baggrund af Lægeetisk Nævns kritik af Svend Lings.

Lægeforeningen har fået et forskningsudvalg

  • Lægeforeningen
03. december 2018

Lægeforeningens bestyrelse har nedsat et varigt forskningsudvalg. Målet er at styrke foreningens stemme i den forskningspolitiske debat og forbedre rammerne for forskning og udvikling, der giver forskningsbaseret viden til gavn for patienterne.

Læger: Ny finanslovsaftale mangler penge til sundhed

  • Lægeforeningen
30. november 2018

Det er godt, at der er ekstra 100 mio. kr. til psykiatrien i den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om. Men grundlæggende mangler der tilstrækkelige midler til både psykiatrien og resten af sundhedsvæsenet, understreger Lægeforeningen. ”Man taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men forsømmer at sætte de nødvendige midler af,” siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Læger slår alarm: For få ressourcer og for stor travlhed presser sundhedsvæsenet

  • Lægeforeningen
13. november 2018

En ny rundspørge blandt læger i Danmark viser, at arbejdsdagene er for hektiske, og ressourcerne er for få. Det går ud over behandlingen af patienter. Lægeforeningen mener, det er på høje tid at investere i et løft af sundhedsvæsenet.

Læger i ny undersøgelse: Mangel på personale presser patientsikkerheden

  • Lægeforeningen
13. november 2018

Der er ikke nok behandler-, pleje- og omsorgspersonale til, at vi kan give alle patienter en god og patientsikker behandling. Sådan svarer et flertal af læger i en ny rundspørge om vilkårene i sundhedsvæsenet. Lægeforeningen hejser et advarselsflag.