Sundhedsreform 2019

Det mener Lægeforeningen om regeringens udspil til sundhedsreformen

Læs mere

Nyheder

Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: Flere midler til presset sundhedsvæsen

 • Lægeforeningen
19. marts 2019

Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd går nu ud med en fælles opfordring til Folketinget. Flere ældre og nye behandlinger kræver flere ressourcer til sundhedsvæsenet. ”investér to procent ekstra hvert år til 2025”, lyder opfordringen.

Lægeforeningen: Skærp sprogkravene til EU-læger

 • Lægeforeningen
11. februar 2019

I dag er der ingen formelle sprogkrav fra myndighederne til læger fra EU-lande. Læger, der vil arbejde i Danmark, bør stilles over for krav om danskkundskaber, uanset om de er uddannet i EU eller udenfor, foreslår Lægeforeningen. Det kan være med til at sikre, at læge og patient altid kan forstå og tale med hinanden.

Sundhedsreform: Læger er positive over for et styrket, nært sundhedsvæsen

 • Lægeforeningen
 • Yngre Læger
 • PLO
 • Overlægeforeningen
16. januar 2019

Lægerne ser positivt på regeringens ambition om at sikre større sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og på de initiativer, der skal stille større krav til kvaliteten af ydelserne i kommunerne. En stærk lægefaglig indflydelse i de nye sundhedsfællesskaber er en forudsætning for, at reformen kan fungere efter hensigten.

Læger: Risiko for fokus på struktur frem for patienterne

 • Lægeforeningen
 • PLO
 • Overlægeforeningen
15. januar 2019

Regeringens udspil til en ny sundhedsreform er efter mange måneders ventetid nu endelig blevet offentliggjort. Men lægerne savner gode argumenter for en stor strukturreform og efterlyser fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsenet.

Lægeforeningen: Mangel på konkrete initiativer i nyt udspil om ledelse

 • Lægeforeningen
09. januar 2019

Regeringens udspil om offentlig ledelse indeholder en række gode elementer og intentioner til at forbedre ledelse i den offentlige sektor – herunder sundhedsvæsenet. Men udspillet mangler de konkrete initiativer, som reelt kan styrke god ledelse i sundhedsvæsenet til gavn for både patienter, ledere og medarbejdere, mener Lægeforeningen.

Læger: Sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025

 • Lægeforeningen
11. december 2018

Flere patienter skal have behandling i de kommende år, og der kommer hele tiden nye behandlingsmetoder til. Hvis ikke patienterne skal opleve et forringet sundhedsvæsen, skal der investeres 2 procent mere i sundhedsvæsenet hvert år frem til år 2025, foreslår Lægeforeningen i et nyt udspil.