Lægeforeningens kurser

Kurser, arrangementer og efteruddannelse for læger

Læs mere

Nyheder

Lægeforeningen afviser S-forslag: Tvang gør ondt værre

  • Lægeforeningen
15. oktober 2018

Det løser ikke problemet med mangel på praktiserende læger at tvinge unge læger til at arbejde i almen praksis. Lægeforeningen mener tværtimod, at forslaget, som indgår i et nyt udspil for Socialdemokratiet, indebærer en risiko for, at der uddannes færre praktiserende læger.

Læger: Nationalt partnerskab skal løse manglen på psykiatere

  • Lægeforeningen
  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
11. oktober 2018

Der mangler speciallæger i psykiatrien. Lægeforeningen, Overlægeforeningen og Yngre Læger foreslår et nationalt partnerskab, som skal både skal kunne kortlægge udfordringerne med at få nok læger til psykiatrien og komme med anbefalinger og konkrete tiltag til løsninger, som kan gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads.

Kun læger kan være ansvarlige for behandling af psykisk sygdom

  • Lægeforeningen
25. september 2018

Det er fint, at regeringen i sin nye psykiatriplan er opmærksom på, at der er problemer med at rekruttere sundhedspersonale i psykiatrien. Men samtidig advarer Lægeforeningen mod at undergrave lægens rolle som ansvarlig for behandlingen.

Lægeetisk Nævn: Svend Lings har klart overtrådt de lægeetiske principper

  • Lægeforeningen
25. september 2018

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn vurderer, at læge Svend Lings har handlet i strid med de etiske principper for læger. Nævnet begrunder afgørelsen med, at Svend Lings har medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord, og at han har tilvejebragt medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord.

Kammeradvokaten frikender Styrelsen for Patientsikkerhed uden at tage læger med på råd

  • Lægeforeningen
24. september 2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovede en gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger, da hun kom med sin tillidspakke i januar. Kammeradvokaten har nu lavet en gennemgang uden at tage læger med på råd, som Lægeforeningen havde opfordret til.

Læger: Gode initiativer i ny psykiatriplan – men stadig brug for flere penge

  • Lægeforeningen
21. september 2018

Regeringens handlingsplan for psykiatrien indeholder en række gode initiativer, som kan styrke behandlingen af patienter med psykiske lidelser, mener Lægeforeningen. Men problemet med manglende ressourcer er ikke løst. Politikerne skal også i de kommende år finde ekstra midler til for alvor at få rettet op på mange års nedprioritering af psykiatrien.