Guide til ansøgning om tilskud

  • Log på tilskudssystemet Tryk på ”Søg om tilskud, eller se en oversigt over din efteruddannelseskonto”. Vælg ”Klik her for at komme ind på din konto”. Du logger ind med dit private NemID/MitID og er nu logget på tilskudssystemet.
  • Find kurset Tryk på ”Jeg er kursusdeltager”. Indtast aktivitetsnummer (husk at indtaste bindestreg) eller kursustitel. Vælg nu det kursus, du har deltaget i.
  • Systematisk eller selvvalgt kursus Kurser kan være godkendt som enten selvvalgt eller systematisk efteruddannelse (eller begge dele). Hvis kurset kun er godkendt som selvvalgt, vil det kun være muligt at vælge ”Søg selvvalgt tilskud”. For systematiske kurser kan du selv vælge om du vil trække tilskud fra din selvvalgte konto eller fra din systematiske konto.
  • Indtastning af beløb Du indtaster beløbene i de hvide felter for tabt arbejdsfortjeneste, kursus- og transportudgifter. Under tabt arbejdsfortjeneste og kursusudgifter kan du vælge at trække fra enten den selvvalgte eller systematiske konto, eller fordele beløbet imellem dem. Husk at du i kursusafgift maksimalt kan ansøge om det beløb, kurset har kostet (inkl. ophold og forplejning). Der kan søges tilskud for max. kr. 1.500,- i samlede transportudgifter. Der må ikke fremkomme røde tal.
  • Praksiskonto eller privatkonto Vælg praksiskonto eller privatkonto. Tryk ”Næste”, tjek at informationer er korrekte. Tryk derefter ”Send”.
  • Stikprøve Bemærk at du vil blive bedt om bilag i fald du bliver udtaget til stikprøvekontrol. Der skal uploades bilag for kursusafgift (dækker også evt. forplejning og ophold), andre transportudgifter (tog, fly, færge etc) samt - for de systematiske kurser - dokumentation for deltagelse (kursusbevis). Bliver du udtaget til stikprøvekontrol, vil tilskudssystemet også informere dig om krav og fremgangsmåde.
  • Praksispersonale Tilskudsberettiget: 1 heldagskursus i KOL eller diabetes og 1 heldagskursus i spirometri. Lægen logger ind med sit personlige NemID/MitID og vælger knappen ”Jeg ansøger for praksispersonale”. Kurset søges frem og processen ovenfor følges. Der skal bruges CPR-nummer og navn på personalet.