Søg tilskud

Som praktiserende læge kan du søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis for din deltagelse i PLO-E's kurser. Det gør du her.

Hvis du ikke søger tilskud, men alligevel ønsker at registrere din deltagelse i et kursus, kan du gøre det i din logbog.

Tilskud til

Tilskud til personale tages fra puljemidler (En Læge Tæt På Dig) og trækkes dermed ikke fra lægens konto. Tilskud til læger tages fra egne selvvalgte midler. Vikarer uden konto i fonden kan ikke få tilskud.

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i et KGE-modul:

  • Efteruddannelseshonorar for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-20):  kr. 4.000,-
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): op til kr. 2.800,-
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. kr. 1.500,-

Refusion for praksispersonale:

  • Tabt arbejdsfortjeneste: kr. 2.820,-
  • Kursusgebyr: kr. 750,-
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. kr. 1.500,-

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') pr. kursushverdag på kr. 4.500,- op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift pr. kursushverdag samt transportudgifter op til kr. 1.500,-.

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') for ½ kursushverdag (hverdage kl. 8-20) på kr. 2.000,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift samt transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage på op til kr. 1.500,-.

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') pr. kursushverdag på kr. 4.000,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift pr. kursushverdag samt transportudgifter op til kr. 1.500,-.

Der gives et efteruddannelseshonorar (tidligere kaldt 'tabt arbejdsfortjeneste') pr. kursushverdag på kr. 4.500,-, op til kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift pr. kursushverdag samt transportudgifter op til kr. 1.500,-.

Fra 2022 udvides udbuddet af tilskudsberettigede kurser for praksispersonale godkendt under indsatsområdet "En læge tæt på dig". Kurserne er valgt ud fra, at de kvalificerer personalet til at kunne overtage opgaver fra lægen og dermed aflaste lægen.

Husk at det er lægen, som søger om tilskuddet via fondssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Praksispersonale, der er ansat min. 20 timer pr. uge, kan få tilskud for tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2.820,- pr. dag) i det antal dage kurset varer, fuld kursusafgift samt transportudgifter.