Klaus Peder Klausen

Formand

Overlæge

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

Gunver Lillevang

Medlem

Almen praktiserende læge

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

Gitte Anna Madsen

Medlem

Afdelingslæge

Udpeget af: Lægeforeningen Midtjylland

Josephine Duevang Rathenborg

Medlem

Læge (trin 1)

Udpeget af: Lægeforeningen Syddanmark

Johan Ludvig Reventlow

Medlem

Almen praktiserende læge

Udpeget af: Lægeforeningen Sjælland

Thea Heide Faaborg

Medlem

Afdelingslæge

Udpeget af: Lægeforeningen Nordjylland

Sanne Marie Thysen

Medlem

Læge (trin 1)

Udpeget af: Lægeforeningen Hovedstaden

Ole Nørskov

Medlem

Udpeget af: Foreningen af Pensionerede Læger