Foreningen af Pensionerede Læger

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) er foreningen for pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen. FPL har ca. 6.500 medlemmer, som udgør ca. 19 procent af Lægeforeningens medlemmer.

Læge hele livet

FPL’s vision er ”Læge hele livet”, og formålet er at fremme de standsmæssige og lægelige interesser for pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger. Faglighed og fællesskab er de bærende værdier for foreningens aktiviteter. Dette opnås ved:

  • at bidrage til og deltage i Lægeforeningens aktiviteter
  • at understøtte pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger i fortsat at virke og føle sig som læger
  • at fremme kollegialitet og faglig viden hos pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.

FPL refererer direkte til Lægeforeningens bestyrelse og har både en national og en regional organisation. FPL får sekretariatsbistand fra Lægeforeningen.

Sådan bliver du medlem af FPL

Du bliver medlem af FPL, når du meddeler Lægeforeningen, at du går på pension eller ophører med at være erhvervsaktiv. Du kan registrere det her på Min side (login via den blå knap). Som medlem af FPL betaler du nedsat kontingent, som også er fradragsberettiget. Vær opmærksom på, at du kun er berettiget til nedsat kontingent, hvis din indtjening ved andet arbejde ikke overstiger dagpengesatsen. Se aktuel sats her.

Kontakt os

Der er mange fordele ved at være medlem af foreningen. Har du nogle spørgsmål eller idéer til aktiviteter, er du velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.