Lægeforeningen Midtjylland

Lægeforeningen Midtjylland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Midtjylland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver koordineret og varetaget af Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse, der har 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan (fra juni 2021) maksimalt vælges for 4 x 2 år.

Kontakt os

Lægeforeningen Midtjylland
Villa Medici
Fredens Torv 3B
8000 Aarhus C
lfmidt@dadl.dk

Formand for Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse
Gitte Anna Madsen
E-mail: gitte.anna.madsen@rm.dk

SEKRETARIATET:

Specialkonsulent
Kristian Schmidt-Kristensen
Tlf: +45 6037 8495
E-mail: ksk@DADL.DK

Administrativ medarbejder
Charlotte Thorning Jacobsen
Tlf: +45 87 30 90 31
E-mail: ct@dadl.dk

Piccoline
Stine Carstensen
Lokalebooking
Tlf: +45 26 79 34 31
E-mail: villamedici@dadl.dk

Nyheder fra Lægeforeningen Midtjylland