Medlemmer af Psykiatriudvalget i Lægeforeningen Hovedstaden

Carina Winkler Sørensen

Formand

Afdelingslæge

Morten Nyborg Lauritsen

Medlem

Almen praktiserende læge

Jonas Meile

Medlem

Almen praktiserende læge

Thomas Alberto Hoffman Bach

Medlem

Læge (trin 1)

Johannes Krogh

Medlem

Overlæge

Thomas Tursø-Finnich

Observatør