Yngre Lægers overenskomst-
resultat til
urafstemning

   

 

Se mere her.

Nyheder

Yngre Læger: Gammeldags rekrutteringsstrategi at lade læger slås om speciallægestillinger

  • Yngre Læger
12. april 2021

Danske Regioner ønsker at oprette færre speciallæge-uddannelsespladser ud fra teorien om, at hvis der ikke er pladser nok til alle, vil yngre læger bevæge sig til alle områder af Danmark for at blive uddannet speciallæge. Men det er et udtryk for en håbløs gammeldags og uambitiøs rekrutteringsstrategi, mener Yngre Lægers formand.

Ret til fri ved lægebesøg

  • Yngre Læger
07. april 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg var i går i min arbejdstid til konsultation hos en speciallæge. Jeg havde forsøgt at få tid efter endt arbejde, men det kunne ikke lade sig gøre. Nu siger min afdelingsledelse, at jeg i følge sygehusets personalepolitik kun er berettiget til løn for...

Overenskomst giver lidt mere til de læger, der arbejder på skæve tidspunkter

  • Yngre Læger
30. marts 2021

De læger, der går i vagt om aftenen, natten og i weekender, bliver i den nye overenskomst kompenseret økonomisk. Helt konkret betyder det, at det lille ulempetillæg for at arbejde aften, nat og i weekenden hæves med ca. 5 kr. i timen fra 62,07 kr. til 67,12 kr. fra den 1. april 2022. Herudover...

Overenskomst giver alle yngre læger mere til pensionsopsparingen

  • Yngre Læger
26. marts 2021

Det er en konkret økonomisk forbedring for alle yngre læger, at pensionsprocenten hæves i den nye overenskomst. Et af resultaterne i Yngre Lægers overenskomstfornyelse med RLTN er en højere pension for samtlige yngre læger. Fra den 1. april 2022 vil alle yngre lægers pensionsprocenten hæves med 0,4...

Juridisk notat om Overlægeforeningens OK21 resultat 

  • Yngre Læger
23. marts 2021

Efter Overlægeforeningen indgik overenskomstforlig med RLTN i slutningen af februar, har der rejst sig stærk kritik blandt medlemmer i Yngre Læger over, at læger, der ansættes som overlæger pr. 1. april 2021, starter på en lavere grundløn end hidtil i de første tre år af ansættelsen. Både Yngre...

På arbejde i påsken

  • Yngre Læger
18. marts 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg skal på arbejde skærtorsdag og langfredag. Får jeg noget ekstra for det, eller er det bare ærgerligt?" Svar Nej, det er ikke bare ærgerligt. Du skal have ekstra honorering/ekstra fridag, når du arbejder på en søgnehelligdag. En søgnehelligdag er en...

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.