Velkommen til alle nye læger

Tillykke med dit nye lægeliv.

Vi har samlet den vigtigste information til dig her.

Nyheder

Ingen rammedispensation for uddannelseslæger i COVID-19 beredskab

  • Yngre Læger
03. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at der ikke bliver gennemført en rammedispensation for uddannelseslæger, som er indgået i COVID-19 beredskabet. Det betyder, at der fortsat skal søges individuel dispensation gennem videreuddannelsessekretariatet, hvis der er behov for det.

Første sager om COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

  • Yngre Læger
02. juli 2020

De første 30 sager om COVID-19 som arbejdsskade er nu blevet afgjort. Alle sager, der handler om, at en ansat er blevet smittet på sit arbejde, er anerkendt.

Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger drøfter fusion

  • Yngre Læger
25. juni 2020

Bestyrelserne i Yngre Læger og Overlægeforeningen ser en række fordele i en fusion, som kan give en mere slagkraftig organisation for alle ansatte læger i Danmark. Derfor har de to foreninger netop besluttet at indlede drøftelser om en mulig sammenlægning af Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS i en ny organisation med i alt 21.000 medlemmer. Formændene for Overlægeforeningen og Yngre Læger understreger, at intet er afgjort endnu, og at foreningens medlemmer og besluttende organer skal spille en central rolle i arbejdet.

Opbakning til OK 21 krav og nyt bestyrelsesmedlem

  • Yngre Læger
19. juni 2020

På det afkortede Yngre Læger-repræsentantskabsmøde i Århus fredag var der to temaer, deltagerne særligt skulle forholde sig til, nemlig kravene til overenskomstforhandlingerne i 2021 og valget til Yngre Lægers bestyrelse. Yngre Lægers repræsentantskab gav deres tilslutning til Yngre Lægers...

Læger: Der blev lyttet mere under covid-19 end normalt

  • Yngre Læger
17. juni 2020

Lydhørheden over for nye ideer har været større under coronaepidemien og samarbejdet på hospitalerne har været bedre. Til gengæld har arbejdet ofte været uforudsigeligt, og fleksibiliteten er nogle steder strakt til det yderste. Det viser en ny undersøgelse, som mere end 3400 yngre læger har deltaget i.

Barsel og barn indlagt på sygehus

  • Yngre Læger
02. juni 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg er lige blevet far til tvillinger og havde planlagt at holde 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Tvillingerne er født for tidligt og skal være indlagt. Kan jeg få forlænget min orlov med den periode, de er indlagt?" Svar Nej, faderens første 2...

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.