Velkommen til alle nye læger

Tillykke med dit nye lægeliv.

Vi har samlet den vigtigste information til dig her.

Nyheder

Deltid og deltagelse i obligatorisk kursus

  • Yngre Læger
06. august 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: Jeg er i hoveduddannelse i almen medicin og på deltid med 25 timer om ugen. Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal have i løn, når jeg er på et obligatorisk kursus. Bliver jeg så aflønnet dårligere end mine kollegaer, der er på fuldtid? Svar : Nej, du vil ikke...

Godkendelse af obligatoriske kurser "på andet grundlag" på grund af COVID-19

  • Yngre Læger
08. juli 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg er ved at færdiggøre min speciallægeuddannelse, men mangler at gennemføre et af de obligatoriske generelle kurser, som blev aflyst pga. covid-19. Da der ikke har været mulighed for at gennemføre kurset inden afslutningen på min hoveduddannelse, er...

Ingen rammedispensation for uddannelseslæger i COVID-19 beredskab

  • Yngre Læger
03. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at der ikke bliver gennemført en rammedispensation for uddannelseslæger, som er indgået i COVID-19 beredskabet. Det betyder, at der fortsat skal søges individuel dispensation gennem videreuddannelsessekretariatet, hvis der er behov for det.

Første sager om COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

  • Yngre Læger
02. juli 2020

De første 30 sager om COVID-19 som arbejdsskade er nu blevet afgjort. Alle sager, der handler om, at en ansat er blevet smittet på sit arbejde, er anerkendt.

Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger drøfter fusion

  • Yngre Læger
25. juni 2020

Bestyrelserne i Yngre Læger og Overlægeforeningen ser en række fordele i en fusion, som kan give en mere slagkraftig organisation for alle ansatte læger i Danmark. Derfor har de to foreninger netop besluttet at indlede drøftelser om en mulig sammenlægning af Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS i en ny organisation med i alt 21.000 medlemmer. Formændene for Overlægeforeningen og Yngre Læger understreger, at intet er afgjort endnu, og at foreningens medlemmer og besluttende organer skal spille en central rolle i arbejdet.

Opbakning til OK 21 krav og nyt bestyrelsesmedlem

  • Yngre Læger
19. juni 2020

På det afkortede Yngre Læger-repræsentantskabsmøde i Århus fredag var der to temaer, deltagerne særligt skulle forholde sig til, nemlig kravene til overenskomstforhandlingerne i 2021 og valget til Yngre Lægers bestyrelse. Yngre Lægers repræsentantskab gav deres tilslutning til Yngre Lægers...

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.