Yngre Læger

Yngre Læger er din fagforening, uanset om du er nyuddannet læge, i gang med din videreuddannelse eller er speciallæge.

Løn og arbejdsliv

Nyheder

Robust sundhedsvæsen? Start med arbejdsmiljøet

  • Yngre Læger
27. april 2022

”Vi ved ikke så meget om, hvad der virker for at skabe et godt arbejdsmiljø”. Sådan sagde Danske Regioners nyvalgte formand, Anders Kühnau, for nyligt i Ugeskrift for Læger. Det både undrer og bekymrer mig. For udfordringerne med lægers og andre sundhedsansattes arbejdsmiljø er ganske godt belyst. Både i forhold til, hvordan arbejdsmiljøet er belastet, og hvad der skal til for at forbedre det.

Ugens spørgsmål: Hvad er lønnen for en læge på trin 1? 

  • Yngre Læger
27. april 2022

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg er i en uklassificeret stilling og har 6 års anciennitet som læge. På min lønseddel for april står der, at jeg er på grundlønstrin 2, og min grundløn er 36.484,50 kr. pr. md. Men i lønoversigten på yl.dk, står der, at for læger (trin 2) er grundlønnen...

Tillæg for 1. år af speciallægeuddannelse?

  • Yngre Læger
05. april 2022

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg har tidligere haft 4 måneders ansættelse i en introduktionsstilling i psykiatri, og nu har jeg været ansat 8 måneder i en introduktionsstilling i anæstesi. Har jeg ret til tillægget for 1. år af speciallægeuddannelsen, eller har jeg først ret til det,...

På arbejde i påsken

  • Yngre Læger
22. marts 2022

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg skal på arbejde skærtorsdag og langfredag. Får jeg noget ekstra for det, eller er det bare ærgerligt?" Svar: Nej, det er ikke bare ærgerligt. Du skal have ekstra honorering/ekstra fridag, når du arbejder på en søgnehelligdag. En søgnehelligdag er en...

Yngre Læger: Ingen er ude på at erstatte sygeplejersker

  • Yngre Læger
18. marts 2022

Mangel på anæstesisygeplejersker har fået Nordsjællands hospital til at ansætte ekstra yngre læger, så flere operationer ikke skal aflyses. Det er faldet to DSR-kredsnæstformænd for brystet. Men ingen ønsker at erstatte sygeplejerskerne, skriver Yngre Lægers formand i dette svar til kredsnæstformændene: Vi står i en akut situation, der gør, at det kan være fornuftigt at gøre brug af andre faggrupper – når det er fagligt forsvarligt, lyder det fra Helga Schultz.

Første yngre læge i Etisk Råd vil gøre sundhedsvidenskaben mere forståelig

  • Yngre Læger
16. marts 2022

For Ida Donkin er hendes fornemste opgave – både som yngre læge og som nyudpeget medlem af Etisk Råd – at sikre, at sundhedsvidenskaben og de anbefalinger, der gives til befolkningen, bliver formidlet jordnært og forståeligt, så de gør nytte hos dem, de er tiltænkt.

Ugeskrift for Læger