Yngre Læger i regionerne - løn

Du kan tjekke din løn i lønberegnerenDu kan også bruge lønoversigten nedenfor.
Der er kommet nyt grundbeløb i regionerne - læs mere nedenfor.

Pr. 1. april stiger alle løndele med ca. 0,38 %.

Reguleringsprocenten

Reguleringsprocenten - der er den procent man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb (31.3. 2018 niveau) for at få det aktuelle beløb - er 4,9075. Hvis du skal omregne et tillæg i 31.3. 2000 niveau til nyt grundbeløb i 31.3. 2018 niveau, skal du gange med 1,344105. Hvis du herefter skal finde det aktuelle beløb, skal du gange med 1,049075. Næste lønregulering kommer den 1. oktober 2020.

Lønoversigt pr. 1. april 2020

Grundløn for reservelæger excl. overgangsordning

Reservelæger, praksisreservelæger og kliniske assistenter er omfattet af denne grundlønsskala. Efter 5 års beskæftigelse som læge sker der oprykning til 2. trin.

Ancien-
nitetstrin
Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 1)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 1)
1394.818,0032.901,5066.527,005.543,92307,8168,40
2431.480,0035.956,6772.704,006.058,67336,3974,75

Note 1) 

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Grundløn for 1.reservelæger excl. overgangsordning

Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 1)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 1)
498.036,0041.503,0083.919,006.993,25388,2886,28

Note 1)

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Kvalifikationstillæg excl. afdelingslæger

Man får ét kvalifikationstillæg afhængig af, hvor langt man er i sin speciallægeuddannelse, dvs. tillæggene afløser hinanden. Tillæggene er pensionsgivende.

 Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 1)
Vagt uden for tjenestestedet 1)
Tilladelse til selvstændigt virke 2)42.866,003.572,177.223,00601,9233,427,43
Gennemført 1. år af speciallæge-uddannelsen 3)64.158,005.346,5010.811,00900,9250,0211,12
Speciallægeanerkendelse 4)80.514,006.709,5013.567,001.130,5862,7713,95

Note 1) 

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Note 2) 

Man får først tillægget for gennemført klinisk basisuddannelse, når man har tilladelsen til selvstændigt virke eller 2 års anciennitet. En måned før afsluttet basisuddannelse kan man indsende ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Note 3)

Man får tillægget efter sammenlagt 1 års ansættelse i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger). Samtidig bortfalder tillægget for selvstændigt virke.

Note 4) 

Man får speciallægetillægget, når man har speciallægeautorisation. Ansøgning om speciallægeanerkendelse kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed seks måneder før forventet afslutning af speciallægeuddannelse gennemføres. Samtidig bortfalder tillægget for 1 års ansættelse i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen.

Overenskomstansatte afdelingslæger

Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde pr. time 1)Vagt uden for tjenestestedet pr. time 1)
685.433,0057.119,42127.216,0010.601,33534,38118,75

Note 1) 

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne evt. decentrale tillæg. Får du fx tillæg for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger

 Pr. årPr. måned
Skalaløn403.185,0033.598,75
Tillæg107.530,008.960,83
Løn inkl. tillæg510.715,0042.559,58

 

Overarbejde534,38 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet118,75 kr. pr. time


Ulempetillæg mv.

 BeløbPension
Hverdage kl. 20-0861,82 kr. pr. time 
Fredage kl. 20-2461,82 kr. pr. time 
Weekend og søgnehelligdage kl. 08-2061,82 kr. pr. time 
Weekend og søgnehelligdage kl. 20-08103,56 kr. pr. time 
Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08103,56 kr. pr. time 
Tillæg kort vagt afdelingslæger564,02 kr. pr. vagt 
Tillæg kort vagt øvrige læger387,77 kr. pr. vagt 
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald på en fridag1.959,03 kr. pr. vagt235,08 kr.
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjeneste1.033,37 kr. pr. vagt124,48 kr.


Regulering af boligbidrag pr. 1. april 2019

A. Lejligheder, type I og II, jf. § 1, stk. 7a i aftalen om boligforhold for læger 

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
4under 5638.551,713.212,6434.002,572.833,55
454-7244.850,613.737,5540.068,163.339,01
4over 7251.966,044.330,5045.900,463.825,04
579 og under48.816,574,068,0543.100,943.591,75
5over 7955.465,424.622,1249.633,114.136,09
6 og flg. 55.465,424.622,1249.633,114.136,09

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal365,7130,48
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal319,6326,63
* Herunder helautomatisk oliefyr  

 B. Lejligheder, type III-V, jf. § 1, stk. 7b i aftalen om boligforhold for læger

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
354 og under27.936,982.328,0824.554,232.046,19
3over 5432.952,732.746,0629.336,732.444,73
4under 5630.619,802.551,6527.003,802.250,32
456-7235.868,902.989,0831.786,272.648,86
4over 7241.584,523.465,3836.568,763.047,40
579 og under38.901,703.241,8134.469,142.872,43
5over 7943.889,043.657,4239.368,283.280,69
6 og flg. 43.889,043.657,4239.368,283.280,69

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal292,4824,37
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal255,8321,32
* Herunder helautomatisk oliefyr