Yngre Læger i regionerne - løn

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. 

Med virkning fra den 1. oktober 2022 reguleres løn og tillæg for ansatte i regionerne med 1,82 pct. 

Næste lønregulering er den 1. januar 2023, hvor løn og tillæg forventes at stige med ca. 0,77 pct.

Reguleringsprocenten

Reguleringsprocenten - der er den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få aktuelt niveau pr. 1.10.2022 - er 8,3866 pct.

Lønoversigt pr. 1. oktober 2022

Grundløn for læger (trin 1) excl. overgangsordning

Læger (trin 1), praksisreservelæger og kliniske assistenter er omfattet af denne grundlønsskala. Efter 5 års beskæftigelse som læge sker der oprykning til 2. trin.

Ancien-
nitetstrin
Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
1407.912,0033.992,6770.365,005.863,75318,0270,67
2445.790,0037.148,1776.899,006.408,25347,5577,23

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Grundløn for læger (trin 2) excl. overgangsordning

Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
514.552,0042.879,0088.760,007.396,67401,1689,15

Note 1)

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Kvalifikationstillæg excl. afdelingslæger

Tillæggene er pensionsgivende.

 Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)

Tilladelse til selvstændigt virke 3)

44.288,003.690,677.640,00636,6734,537,67
Gennemført 1. år af speciallæge-uddannelsen 4)66.286,005.523,8311.434,00952,8351,6811,48
Speciallægeanerkendelse 5)83.185,006.932,0814.349,001.195,7564,8514,41

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Note 3)

Man får først tillægget for gennemført klinisk basisuddannelse, når man har tilladelsen til selvstændigt virke eller 2 års anciennitet. En måned før afsluttet basisuddannelse kan man indsende ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Note 4) 

Man får tillægget efter sammenlagt 1 års ansættelse i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger).

Note 5)

Man får speciallægetillægget, når man har speciallægeautorisation. Ansøgning om speciallægeanerkendelse kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed seks måneder før forventet afslutning af speciallægeuddannelse gennemføres.

Overenskomstansatte afdelingslæger

Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
708.164,0059.013,67134.268,0011.189,00552,10122,69

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)

Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne evt. decentrale tillæg. Får du fx tillæg for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.


Ulempetillæg mv.

 Beløb (i kroner per time)Pension
Hverdage kl. 20-0869,07 
Fredage kl. 20-2469,07 
Weekend og søgnehelligdage kl. 08-2069,07 
Weekend og søgnehelligdage kl. 20-08107,00 
Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08107,00 
 Beløb (i kroner per gang)Pension
Tillæg kort vagt afdelingslæger582,73 
Tillæg kort vagt øvrige læger400,63 
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald på en fridag2.024,00242,88
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjeneste1.071,73128,61


Regulering af boligbidrag pr. 1. oktober 2021

A. Lejligheder, type I og II, jf. § 1, stk. 7a i aftalen om boligforhold for læger 

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
4under 5640.235,663.352,9735.487,812.957,32
456-7246.809,693.900,8141.818,353.484,86
4over 7254.235,944.519,6647.905,413.992,12
579 og under50.948,894.245,7444.983,613.748,63
5over 7957.888,174.824,0151.801,104.316,76
6 og flg. 57.888,174.824,0151.801,104.316,76

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal381,6931,81
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal333,5927,8
* Herunder helautomatisk oliefyr  

 B. Lejligheder, type III-V, jf. § 1, stk. 7b i aftalen om boligforhold for læger

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
354 og under29.157,282.429,7725.626,772.135,56
3over 5434.392,112.866,0130.618,172.551,51
4under 5631.957,282.663,1128.183,342.348,61
456-7237.435,673.119,6433.174,702.764,56
4over 7243.400,943.616,7538.166,103.180,51
579 og under40.600,943.383,4135.974,772.997,90
5over 7946.322,743.860,2341.087,903.423,99
6 og flg. 46.322,743.860,2341.087,903.423,99

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal305,2525,44
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal26722,25
* Herunder helautomatisk oliefyr