Yngre Læger i regionerne - løn

Du kan tjekke din løn i lønberegnerenDu kan også bruge lønoversigten nedenfor.
Der er kommet nyt grundbeløb i regionerne - læs mere nedenfor.

Pr. 1. oktober stiger alle løndele med ca. 0,4 %.

Reguleringsprocenten

Reguleringsprocenten - der er den procent man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb (31.3. 2018 niveau) for at få det aktuelle beløb - er 5,3224. Hvis du skal omregne et tillæg i 31.3. 2018 niveau til aktuelt beløb, skal du gange med 1,053224.

Lønoversigt pr. 1. oktober 2020

Grundløn for reservelæger excl. overgangsordning

Reservelæger, praksisreservelæger og kliniske assistenter er omfattet af denne grundlønsskala. Efter 5 års beskæftigelse som læge sker der oprykning til 2. trin.

Ancien-
nitetstrin
Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
1396.380,0033.031,6766.790,005.565,83309,0368,67
2433.187,0036.098,9272.992,006.082,67337,7275,05

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)
Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Grundløn for 1.reservelæger excl. overgangsordning

Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
500.005,0041.667,0884.251,007.020,92389,8286,63

Note 1)

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)
Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Kvalifikationstillæg excl. afdelingslæger

Tillæggene er pensionsgivende.

 Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
Tilladelse til selvstændigt virke 2)43.036,003.586,337.252,00604,3333,557,46
Gennemført 1. år af speciallæge-uddannelsen 3)64.412,005.367,6710.853,00904,4250,2211,16
Speciallægeanerkendelse 4)80.833,006.736,0813.620,001.135,0063,0214,00

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)
Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne både centrale og decentralt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Får du fx tillæg for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen eller for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

 

Note 3)

Man får først tillægget for gennemført klinisk basisuddannelse, når man har tilladelsen til selvstændigt virke eller 2 års anciennitet. En måned før afsluttet basisuddannelse kan man indsende ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Note 4) 

Man får tillægget efter sammenlagt 1 års ansættelse i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger).

Note 5)
Man får speciallægetillægget, når man har speciallægeautorisation. Ansøgning om speciallægeanerkendelse kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed seks måneder før forventet afslutning af speciallægeuddannelse gennemføres.

Overenskomstansatte afdelingslæger

Nettoløn pr. år 1)Nettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 2)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 2)
688.144,0057.345,33127,720,0010.643,33536,49119,22

Note 1) 

Nettoløn er lønnen eksklusiv pension.

Note 2)
Når du beregner din honorering for overarbejde og for vagt uden for tjenestestedet, så skal du udover grundlønnen også medregne evt. decentrale tillæg. Får du fx tillæg for at være skemalægger, så skal det også med i overarbejdsbetalingen og i den sats, du får for at have vagt uden for tjenestestedet.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger

 Pr. årPr. måned
Skalaløn404.779,0033.731,58
Tillæg107.955,008.996,25
Løn inkl. tillæg512.734,0042.727,83

 

Overarbejde536,49 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet119,22 kr. pr. time


Ulempetillæg mv.

 Beløb (i kroner per time)Pension
Hverdage kl. 20-0862,07 
Fredage kl. 20-2462,07 
Weekend og søgnehelligdage kl. 08-2062,07 
Weekend og søgnehelligdage kl. 20-08103,97 
Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08103,97 
Tillæg kort vagt afdelingslæger566,26 
Tillæg kort vagt øvrige læger389,30 
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald på en fridag1.966,78236,01
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjeneste1.041,43124,97


Regulering af boligbidrag pr. 1. april 2019

A. Lejligheder, type I og II, jf. § 1, stk. 7a i aftalen om boligforhold for læger 

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
4under 5638.551,713.212,6434.002,572.833,55
456-7244.850,613.737,5540.068,163.339,01
4over 7251.966,044.330,5045.900,463.825,04
579 og under48.816,574,068,0543.100,943.591,75
5over 7955.465,424.622,1249.633,114.136,09
6 og flg. 55.465,424.622,1249.633,114.136,09

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal365,7130,48
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal319,6326,63
* Herunder helautomatisk oliefyr  

 B. Lejligheder, type III-V, jf. § 1, stk. 7b i aftalen om boligforhold for læger

 Betjent centralvarme*Ubetjent centralvarme
Opholds-rumm2pr. årpr. månedpr. årpr. måned
354 og under27.936,982.328,0824.554,232.046,19
3over 5432.952,732.746,0629.336,732.444,73
4under 5630.619,802.551,6527.003,802.250,32
456-7235.868,902.989,0831.786,272.648,86
4over 7241.584,523.465,3836.568,763.047,40
579 og under38.901,703.241,8134.469,142.872,43
5over 7943.889,043.657,4239.368,283.280,69
6 og flg. 43.889,043.657,4239.368,283.280,69

 

Tillægsbetaling eller nedsættelse:pr. årpr. måned
Lejligheder med betjent centralvarme* pr. m2 netto opholdsareal292,4824,37
Lejligheder med ubetjent centralvarme pr. m2 netto opholdsareal255,8321,32
* Herunder helautomatisk oliefyr