Til lykke til alle
nye yngre læger

Velkommen til dit lægeliv

Læs mere

Nyheder

Fokus på dit arbejdsmiljø: Mindre tid til supervision

  • Yngre Læger
22. juni 2018

Yngre læger får mere travlt og mindre tid til undervisning og supervision, viser en ny undersøgelse fra Yngre Læger. Andelen af supervision og undervisning i lægernes arbejdstid er faldet fra 9,1 pct. i 2011 til 6,2 pct i 2017. På en 18-timersvagt svarer det til et fald fra en time og 45 minutter...

Yngre Læger: Kritikken af Sundhedsplatformen er aldrig blevet taget alvorlig

  • Yngre Læger
21. juni 2018

I går kom Rigsrevisionen med deres rapport om indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Hovedkonklusionen i rapporten er helt entydig. Implementeringen og indførelsen af Sundhedsplatformen har fra start til slut været uprofessionel og yderst kritisabel. Hos Yngre Læger er rapportens konklusioner på ingen måde forbavsende. Lægernes gentagende kritik er aldrig blevet taget alvorligt, mener Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Inspektorbesøg

  • Yngre Læger
20. juni 2018

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Vi skal snart have besøg af en inspektor. Hvordan kommer det til at foregå?" Svar: Sundhedsstyrelsens inspektorordning skal være med til at kvalitetssikre og udvikle lægers videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Derfor besøger et korps af inspektorer...

Lægebolig

  • Yngre Læger
12. juni 2018

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg er i gang med min hoveduddannelse og skal starte ny ansættelse i en anden region. Jeg har i den forbindelse bedt om at få anvist en lægebolig. Jeg har fået den besked, at der ikke er nogle ledige lægeboliger, men jeg kan få telefonnumre til nogle...

Konkret aftale om opgørelse af effektivt arbejde på Radiologisk afdeling i Roskilde

  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
06. juni 2018

Yngre Læger og Overlægeforeningen anlagde i 2017 en voldgiftssag, fordi vi var uenige med Danske Regioner om, hvordan man skal opgøre effektivt arbejde i vagten. Lægerne på afdelingen havde fået etableret hjemmearbejdsplads, hvor de i vagten fra hjemmet kan undersøge og dokumentere på...

Flere penge og ny styring på sygehusene

  • Yngre Læger
05. juni 2018

Danske Regioner og regeringen har netop indgået aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen betyder, at sundhedsvæsenet samlet bliver løftet med en mia. kroner næste år, heraf 200 mio. kroner til psykiatrien. Regeringen og regionerne er også enige om endegyldigt at afskaffe produktivitetskravet på 2 procent og den statslige aktivitetspulje, som hospitalerne har været underlagt i en årrække.

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.