Nej til tvang

Vi har andre og bedre alternativer til tjenestepligten

Læs mere her

Nyheder

Vi kan ikke gå hjem til tiden

  • Yngre Læger
16. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Ifølge vores arbejdsplan slutter dagarbejdet kl. 15. Men vi er stort set aldrig færdige til tiden, og hovedreglen er, at vi må blive på arbejde efter kl. 15 – ofte til kl. 16.30-17, før vi er færdige og kan gå hjem. Det er et stort problem, at vi ikke kan...

Vagtbelastning

  • Yngre Læger
07. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”På vores afdeling har vi døgnvagter, hvor der stort set er noget at lave hele tiden. Hvor belastede må disse vagter være?” Svar Ingen tjenester - døgnvagter, rådighedsvagter, dagvagter, tilstedeværelsesvagter - må være belastede mere end 13 timer i...

Juleaften og nytårsaften

  • Yngre Læger
16. december 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Hvordan er det med juleaften og nytårsaften. Er det normale arbejdsdage?” Svar I henhold til Yngre Lægers overenskomst er begge dage almindelige arbejdsdage. Der kan dog være lokale aftaler eller kutymer, hvor det er aftalt, at dagene er helt eller delvist...

Krav på lokale løntillæg under barsel

  • Yngre Læger
11. december 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg er skemalægger på min afdeling, og det får jeg også tillæg for. Nu skal jeg på barsel, og i den periode er det en af mine kolleger på afdelingen, der skal lægge arbejdsskemaet. Det skal min kollega selvfølgelig have tillæg for, men nu siger ledelsen,...

Finanslov 2020: Tiltrængt løft til psykiatrien

  • Yngre Læger
03. december 2019

Forligspartierne bag det kommende års finanslov er enige om at tilføre 600 millioner kroner til psykiatriområdet til næste år. Et tiltrængt løft, der vil komme de aller svageste i vores samfund til gode, mener Yngre Lægers formand.

Velkommen til nyt medlem i Yngre Lægers bestyrelse

  • Yngre Læger
27. november 2019

Det blev Christina Neergaard Pedersen fra Region Syddanmark, der fik flest stemmer, da Yngre Lægers repræsentantskab onsdag valgte en afløser for Sofie Charlotte Fage Hjortø, der efter fem år i Yngre Lægers bestyrelse havde valgt at trække sig. Det skete på repræsentantskabsmødet i Kolding. Det...

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.