Yngre Læger

Yngre Læger er din fagforening, uanset om du er nyuddannet læge, i gang med din videreuddannelse eller er speciallæge.

Løn og arbejdsliv

Nyheder

Psykiatriaftalen kan blive en god start men er skrøbelig

  • Yngre Læger
28. september 2022

Den netop indgåede aftale om fremtiden for psykiatrien hviler på gode hensigter men er en skrøbelig aftale på grund af manglende finansiering. Forhåbentlig er den blot den første af flere planer, mener Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Husk at bruge dine omsorgsdage

  • Yngre Læger
27. september 2022

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg har 4 omsorgsdage tilbage fra i år, og jeg når nok ikke at bruge dem. Kan jeg få dem overført til næste år? Svar Som udgangspunkt skal omsorgsdage afholdes i kalenderåret. Så hvis du ikke når at bruge dem, bortfalder de ved kalenderårets udløb. Man kan...

Det rammer både patienter og yngre læger hvis flere psykiatere skifter til det private

  • Yngre Læger
08. september 2022

Hver 4. af psykiaterne i børne- og ungepsykiatrien og hver 5. i psykiatrien arbejder i dag i det private, hvortil patienter ikke kan henvises fra det offentlige. Og endnu flere går med overvejelser om at skifte. Det viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen. Tallene vækker bekymring hos Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Fælles beslutningstagning: Marie Egebjerg er ambassadør nr. 200

  • Yngre Læger
06. september 2022

Yngre Læger har sammen med VIBIS i flere år uddannet videns- og forandringsagenter i metoden ”Fælles Beslutningstagning, som er en metode til at inddrage patienter i deres eget forløb. I går deltog ambassadør nr. 200 i kurset.

Nyt kursus: Frygt for fejl og klager set ud fra et mentalt perspektiv

  • Yngre Læger
31. august 2022

Oplever du som læge at gå rundt med bekymringer og tanker om at overse eller glemme noget i et patientforløb? Så er du ikke alene – frygten for fejl fylder desværre i mange lægers liv. Patientklager og klagesager kan være opslidende og strække sig over lang tid. Men også alene tanken om at få en klage, kan være svær at håndtere. Heldigvis ender 8 uf af 10 patientklager med, at der ikke udtales kritik.

Yngre Læger til politikerne: Vær ambitiøse når I forhandler om psykiatrien

  • Yngre Læger
24. august 2022

I dag starter politikerne forhandlingen om en psykiatriplan. En plan, som patienter, pårørende, personale, lægefaglige selskaber og faglige organisationer har ventet længe på. Og med god grund, mener Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Ugeskrift for Læger