Velkommen til alle nye yngre læger

Tillykke med dit nye lægeliv

Læs mere her

Nyheder

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling

  • Yngre Læger
07. februar 2020

I et fælles brev til Sundhedsministeren dags dato opfordrer Yngre Læger sammen med Sygehussamarbejdet og KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

YL: Alle læger skal kunne blive speciallæger

  • Yngre Læger
06. februar 2020

Selvom manglen på speciallæger er stor, vil regionerne ikke tilbyde flere hoveduddannelsesstillinger. Resultatet kan blive, at flere hundrede kommende læger fra hver årgang ikke kan uddanne sig til speciallæger. Det er både ærgerligt og uforsvarligt, mener Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Syg og på ferie

  • Yngre Læger
29. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg har planlagt ferie med min familie. Men jeg er sygemeldt lige nu og ved ikke, om jeg bliver rask, inden vi skal på ferie. Kan jeg godt tage på ferie, hvis jeg stadig er sygemeldt, når vi skal rejse? ” Svar Sygdom betragtes som en feriehindring. Du kan...

Vi kan ikke gå hjem til tiden

  • Yngre Læger
16. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Ifølge vores arbejdsplan slutter dagarbejdet kl. 15. Men vi er stort set aldrig færdige til tiden, og hovedreglen er, at vi må blive på arbejde efter kl. 15 – ofte til kl. 16.30-17, før vi er færdige og kan gå hjem. Det er et stort problem, at vi ikke kan...

Vagtbelastning

  • Yngre Læger
07. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”På vores afdeling har vi døgnvagter, hvor der stort set er noget at lave hele tiden. Hvor belastede må disse vagter være?” Svar Ingen tjenester - døgnvagter, rådighedsvagter, dagvagter, tilstedeværelsesvagter - må være belastede mere end 13 timer i...

Juleaften og nytårsaften

  • Yngre Læger
16. december 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Hvordan er det med juleaften og nytårsaften. Er det normale arbejdsdage?” Svar I henhold til Yngre Lægers overenskomst er begge dage almindelige arbejdsdage. Der kan dog være lokale aftaler eller kutymer, hvor det er aftalt, at dagene er helt eller delvist...

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.