Lægedækning i almen praksis

Nej til tjenestepligt - vi har andre og bedre løsninger
 

Læs mere her

Nyheder

Krav på lokale løntillæg under barsel

  • Yngre Læger
11. december 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg er skemalægger på min afdeling, og det får jeg også tillæg for. Nu skal jeg på barsel, og i den periode er det en af mine kolleger på afdelingen, der skal lægge arbejdsskemaet. Det skal min kollega selvfølgelig have tillæg for, men nu siger ledelsen,...

Finanslov 2020: Tiltrængt løft til psykiatrien

  • Yngre Læger
03. december 2019

Forligspartierne bag det kommende års finanslov er enige om at tilføre 600 millioner kroner til psykiatriområdet til næste år. Et tiltrængt løft, der vil komme de aller svageste i vores samfund til gode, mener Yngre Lægers formand.

Velkommen til nyt medlem i Yngre Lægers bestyrelse

  • Yngre Læger
27. november 2019

Det blev Christina Neergaard Pedersen fra Region Syddanmark, der fik flest stemmer, da Yngre Lægers repræsentantskab onsdag valgte en afløser for Sofie Charlotte Fage Hjortø, der efter fem år i Yngre Lægers bestyrelse havde valgt at trække sig. Det skete på repræsentantskabsmødet i Kolding. Det...

Yngre Lægers repræsentantskabsmøde skudt i gang

  • Yngre Læger
26. november 2019

Med en torden mod tjenestepligten og femårsreglen tog formand, Helga Schultz, hul på to dages politiske drøftelser. Samtidig benyttede Helga Schultz lejligheden til at takke alle aktive i Yngre Læger: ”Uden jeres indsats kunne vi i bestyrelsen ikke løfte vores opgave.” Læs hele formandens beretning...

Ferie i det nye ferieår

  • Yngre Læger
20. november 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: "Jeg har læst, at vi får en ny ferieaftale fra den 1. september 2020, men at den allerede har virkning fra den 1. maj 2020. Jeg plejer at holde fire ugers sommerferie i august- september. Kan det stadig lade sig gøre?” Svar Ja, det kan det godt. Den periode...

Yngre læger dumper sundhedsplatformen

  • Yngre Læger
18. november 2019

Næsten 7 ud af 10 yngre læger vender tommelfingeren nedad, når de skal bedømme Sundhedsplatformens evne til at understøtte lægers arbejde. I gennemsnit får IT-værktøjet 1,7 i karakterer på skolernes karakterskala, hvor man skal have 2 for at bestå. Helt anderledes ser det ud med tilfredsheden af de jyske systemer. Det viser en ny undersøgelse fra Yngre Læger.

Ugeskrift for Læger

Job uden for de større byer

Brug 1 minut på videoen, hvor lægeparret Trine og Morten Stenberg fortæller om deres arbejds-og familieliv med deres to børn  i provinsen.