Valg til PLO's repræsentantskab

Der er valg til PLO-R og PLO's repræsentantskab hvert andet efterår i lige år.  Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, og funktionstiden begynder den 1. januar. De valgte kandidater får direkte indflydelse på PLO's politiske arbejde.

De valgte repræsentanter er både en del af det regionale PLO-R og PLO's repræsentantskab. 

 • PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. 
 • Repræsentantskabet består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 49 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. 

Læs mere om arbejdet som repræsentant 

Valgoplæg og selvdeklarering
Kandidater, der stiller op til valg, får mulighed for at komme med et valgoplæg. Det er desuden et krav at selvdeklarere.

Formålet med selvdeklarering er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for medlemmer af PLO's repræsentantskab. Det kan være i relation til beskæftigelse og engagement med relevante parter, herunder medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.

  Valgperioden 2017-2018
  Valget blev afholdt den 29. november-13. december 2016.  Se resultaterne fra 2016 (pdf)

  Ny valgperiode 2019-2020
  Det seneste valg blev afholdt den 26. november-10. december 2018. Se resultaterne fra 2018 her. (bag login)


  Her kan du se kandidaterne i 2018 fra de fem regioner og læse deres valgoplæg.