Valg til PLO's repræsentantskab

Fra den 23. november til den 7. december har der været afholdt valg til PLO-Regionalt, som samtidig udgør PLO’s repræsentantskab. Med en stemmeprocent på 57,4 % er resultatet nu klar. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, og funktionstiden begynder den 1. januar. De 5 PLO-R udgør tilsammen PLO's repræsentantskab. De valgte kandidater får direkte indflydelse på PLO's politiske arbejde.

Afstemningen til PLO's repræsentantskab 2020 er afsluttet. 


De valgte repræsentanter er både en del af det regionale PLO-R og PLO's repræsentantskab. 

 • PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. 
 • Repræsentantskabet består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. 

Læs mere om arbejdet som repræsentant 

Valgoplæg og selvdeklarering
Kandidater, der stiller op til valg, får mulighed for at komme med et valgoplæg. Det er desuden et krav at selvdeklarere.

Formålet med selvdeklarering er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for medlemmer af PLO's repræsentantskab. Det kan være i relation til beskæftigelse og engagement med relevante parter, herunder medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.

  Valgperioden 2017-2018
  Valget blev afholdt den 29. november-13. december 2016.  Se resultaterne fra 2016 (pdf)

  Valgperiode 2019-2020
  Det seneste valg blev afholdt den 26. november-10. december 2018. Se resultaterne fra 2018 her. (bag login)


  Her kan du se kandidaterne i 2018 fra de fem regioner og læse deres valgoplæg.