Tilmeld dig KBU

Tilmeld dig klinisk basisuddannelse

På 12. semester skal du tilmelde dig den kliniske basisuddannelse, medmindre du ønsker at udskyde din KBU-start. Det kan du gøre i op til 2 år efter afsluttet eksamen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i den situation selv skal  holde øje med denne tidsfrist for at tilmelde dig KBU-ordningen igennem Sundhedsstyrelsen.

  • Yngre Læger anbefaler som udgangspunkt, at du som nyuddannet læge starter hurtigt med din KBU og undgår ansættelser, der ikke tæller i videreuddannelsessystemet.
  • Du tilmelder dig ved at udfylde et skema på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om, hvordan det er at være i KBU rundt om i landet i den KBU guide, som Dagens Medicin har lavet. Du kan stille spørgsmål og erfaringsudveksle KBU-forløb på Yngre Lægers Facebook (du skal være logget på og vælge Begivenheder i venstremenuen). Se også KBU pjecen.

Fordeling af KBU

Fordelingen af de kliniske basisforløb sker ved, at alle kandidater tildeles et nummer. Nummeret afgør hvornår du kan vælge forløb. Laveste nummer starter med at vælge forløb, når der åbnes for fordelingen. Hver kandidat har 10 minutter til at vælge forløb.

Du kan ikke bytte din KBU

Valg af forløb er endeligt. Der er ingen efterfølgende mulighed for at bytte forløb.

Ved særlige omstændigheder kan du overflytte din KBU

En eventuel senere overflytning til andet sygehus eller en anden region kan kun ske med accept fra det regionale videreuddannelsessekretariat og de ansættelsessteder, som indgår i det valgte forløb.

Videreuddannelsessekretariatet og ansættelsesmyndigheden vil normalt kræve, at der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder for at imødekomme en sådan overflytning, herunder at disse forhold ikke var kendt på det tidspunkt, hvor du traf dit valg. Du skal sende en ansøgning om overflytning med relevant dokumentation til Videreuddannelsessekretariatet, og afgørelsen træffes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om klinisk basisuddannelse.

Du kan således godt søge om at få overflyttet dit KBU-forløb, hvis der foreligger nogle særlige omstændigheder og alle tre videreuddannelsessekretariater vurderer og behandler hver enkelt ansøgning.

Kom til informationsmøde

På 12. semester bliver du inviteret til KBU-informationsmøde. Her kan du få afklaret evt. usikkerheder, inden du vælger dit basisforløb. På møderne deltager Sundhedsstyrelsen, repræsentanter for regionerne, FADL og Yngre Læger.

Autorisation som læge

Når du har bestået din eksamen og aflagt lægeløftet, sender Styrelsen for Patientsikkerhed dig din autorisation som læge. Se mere om, hvilke rettigheder og pligter det giver.

Efter din KBU

Husk at søge om selvstændigt virke. Det  kan du gøre en måned, før du afslutter anden del af din KBU.