Takstkort

Her kan du finde aktuelle takster for dit speciale.

Følgende specialer er nedreguleret grundet tilbagebetaling: Radiologi og Diagnostisk radiologi.

Find dit takstkort nedenfor: