Takstkort

Her kan du finde aktuelle takster for dit speciale.

Følgende specialer er nedreguleret grundet tilbagebetaling: Radiologi, Dermato-venerologi, Diagnostisk radiologi, Reumatologi (Fysiurgi), Neuromedicin, Øjenlægehjælp, Ørelægehjælp, Pædiatri & Børnepsykiatri.

Find dit takstkort nedenfor: