Lægeforeningens privatlivspolitik

Oversigt

1. Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som du giver Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), i forbindelse med dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Lægeforeningens og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreningers fælles medlemssystem.

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger indhenter og behandler primært personoplysninger som navn, adresse, personnummer og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger opdaterer løbende dine adresseoplysninger via Det Centrale Personregister.

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 

2. Formål

Dine personoplysninger bruges til at give dig den bedste rådgivning, til at varetage dine interesser og til at orientere dig om aktuelle medlems- og kursustilbud fra Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger).

3. Videregivelse af personoplysninger

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre, at Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger kan løfte deres medlemsserviceopgaver som f.eks. ved forhandling af overenskomster og varetagelse af pensionsordninger. 

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT og samarbejdspartnere såsom Lægernes Pension og Bank, videnskabelige selskaber, europæiske selskaber og speciallægeorganisationer. 

For at kunne tilbyde dig den bedste og hurtigste rådgivning, varetage dine interesser og orientere dig om aktuelle medlems- og kursustilbud, anvender Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger et fælles medlemssystem, som både Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger har adgang til. I det omfang de enkelte foreninger varetager opgaver på hinandens vegne (dvs. i de tilfælde de enkelte foreninger yder gensidig bistand til hinanden i varetagelsen af medlemsopgaver), vil dine personoplysninger være tilgængelige for de relevante foreninger. Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger kan desuden videregive dine personoplysninger, såfremt du vælger at skifte medlemskab.
 

4. Samtykke

Ved din indmeldelse i Lægeforeningen og en af de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), indhentes dit samtykke til at:

  1. Lægeforeningen og din til enhver tid relevante forhandlingsberettigede forening må behandle og indbyrdes videregive personoplysninger som navn, adresse, personnummer og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold til brug for varetagelsen af dit medlemskab, til brug for afsendelse af medlemsinformation og til brug for orientering om aktuelle medlems- og kursustilbud.
  2. Lægeforeningen og din til enhver tid relevante forhandlingsberettigede forening må videregive personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, ansættelsessted, stilling, ydernummer, speciale og tilhørsforhold (til Lægeforeningen og de enkelte forhandlingsberettigede foreninger) til Lægernes Pension og Bank til brug for pensionskassens løbende ajourføring af oplysninger om dine pensionsforhold.

5. Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af personoplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår personoplysninger slettes.

6. Sikkerhed

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.

7. Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger), behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig. Hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til din forhandlingsberettigede forening eller til:

Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Telefon: 3544 8500
E-mail: dadl@dadl.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Kontaktoplysninger

Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Telefon: 3544 8500
E-mail: dadl@dadl.dk