Corona (COVID-19) og almen praksis

På denne side vil PLO løbende opdatere med relevant info om coronavirus til praktiserende læger. 


Mundbind 

Brug af mundbind mv. i almen praksis fra mandag den 14. juni

Kravene om mundbind lempes fra i dag mandag den 14. juni. Dette også i sundhedsvæsenet, dog er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor patienter fortsat bør bruge mundbind, mens personale skal gå tilbage til at anvendes mundbind i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, som var de retningslinjer, der fandt anvendelse før COVID-19-epidemien.

Patienter bør bruge mundbind m.v. ved:

  • ophold i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer. Det vil sige i venteværelser i almen praksis, lægevagt akutmodtagelse eller -klinik og ved privatpraktiserende øre/næse/hals-læge
  • test for COVID-19
  • symptomer på COVID-19 og bryder selvisolation for fx at komme til læge eller på sygehus

Som det også hidtil har været tilfældet, kan patienter ikke nægtes adgang til almen praksis, hvis de ikke bærer mundbind m.v., men de kan opfordres til det evt. ved udlevering af et mundbind.

Personale i almen praksis m.v. skal bruge mundbind (og andre værnemidler) i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Af disse fremgår, at kirurgisk maske anvendes ved risiko for stænk eller sprøjt til næse og mund med blod, sekreter eller ekskreter, samt ved risiko for dråbesmitte skal personale, som befinder sig inden for en radius af ca. 1 m fra patienten, anvende kirurgisk maske.

Det er op til den enkelte læge/klinik at iagttage retningslinjerne og derudfra, dels ved en vurdering af forholdene i kontakten til den konkrete patient, dels ved en mere generel vurdering af smitterisiko, at fastlægge brugen af mundbind m.v. for læge og klinikpersonale.

Hvis der benyttes mundbind ud fra en generel smitterisiko, er det værd at gøre opmærksom på, at arbejdsgiver godt kan bestemme, at klinikpersonale skal bære mundbind mv. med baggrund heri.

De øvrige anbefalinger om afstand, hygiejne og rengøring for smitteforebyggelse i relation til COVID-19 gælder fortsat.


Certifikat af PCR-test til ikke-digitale borgere

PLO har 6. juli 2021 indgået aftale med RLTN om udstedelse af certifikat til borgere, som ikke har mulighed for digitalt at erhverve sig et certifikat af PCR-test.

Med aftalen honoreres de praktiserende læger for udfyldelse og udlevering af et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere.

Det gælder både for borgere, der skal have testcertifikat (dokumentation for negativ PCR-test) og for borgere, der skal have restitutionscertifikat (dokumentation for positiv PCR-test).

Certifikatet skal borgerne bruge som dokumentation for testsvar i forbindelse med indrejse i andre lande. 

Aftalen indebærer:

  • Lægen sørger for, at der bliver udfyldt og udleveret et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere
  • Ydelseskode 4499 benyttes. Honoraret på 250 kr. (april 2021-niveau) dækker udfyldelse og udlevering af certifikat. Det omfatter desuden evt. yderligere kopier vedrørende samme certifikat

Borgere, der har mulighed for digitalt at tilgå certifikat af PCR-test, skal ikke tilbydes at få printet et fysisk certifikat i henhold til indeværende aftale. Borgeren skal i stedet henvises til appen Coronapas eller sundhed.dk

OBS 7. juli 2021:

Vedr. certifikat for raskmelding til borgere, der er digitale, som fx skal på ferie til Frankrig, samt rækkevidden af aftalen mellem PLO/RLTN vedr. certifikater.

PLO’s medlemsservice har fået flere henvendelser om lægeerklæringer/certifikat om raskmelding af borgere, der har været COVID-19-positive til brug for rejser i EU, særligt Frankrig.   

Aftalen mellem PLO og RLTN om certifikater gælder kun ikke-digitale borgere. Ikke-digitale borgere er fx ældre borgere undtaget fra e-Boks og andre patientgrupper, som har forhold eller vilkår, der ikke muliggør brug af digitalt coronapas, fx beboere på botilbud og lign.

Borgere, der er digitale, og som har været testet positive inden for de seneste 6 måneder, vil i coronapas appen (OBS ikke min sundhed appen) have et autogenereret certifikat for raskmelding, som kan anvendes ved rejse til EU-lande, fx Frankrig.

Derfor:

  • Praktiserende læger skal kun lave certifikater til ikke-digitale borgere. Dette gælder både certifikater for test og raskmelding.
  • Praktiserende læger skal ikke lave certifikater eller lægeerklæringer i øvrigt for digitale borgere ved EU-rejser, herunder Frankrig. Disse patienter skal benytte coronapas appen.

PCR-test og print af testsvar

Sundhedsministeriet er ved at afklare, hvordan folk skal få printet deres testsvar (udover hos egen læge).

Det oplyser Sundhedsministeriet den 16. april. PLO er løbende i kontakt med ministeriet, og så snart der er nyt, så sender vi information ud til alle medlemmer.

- Kviktest og print
Ved kviktest/antigen-test/hurtigtest får du svar på din næsepodning hurtigt (typisk indenfor 15 min). På disse teststeder er det muligt at få et print af sin test.


Videokonsultation - hvad gør du?  

Der er indgået aftaler om, at der kan foretages videkonsultation under coronaepidemien. Her kan du finde links til aftalerne og hjælp og inspiration til at gennemføre videokonsultationer på en god måde.