PLO i Region Syddanmark

Velkommen til Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark

PLO i Region Syddanmark (PLO-Syd) er sammensat af 11 repræsentanter. De er valgt blandt alment praktiserende læger i Region Syddanmark.

I vores møder deltager tillige tre observatører:
Vores to bestyrelsesmedlemmer i PLO-C og en observatør fra praksiskonsulentordningen.

PLO-Syddanmarks opgaver
Vores opgave er primært at varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen, herunder indgåelse af aftaler på kollegernes vegne. PLO-Syd varetager mange praktiske opgaver og har repræsentanter i en lang række forskellige udvalg:

  • PLO´s repræsentantskab
  • Lægeforeningens repræsentantskab

Praksisplanudvalget (PPU) (i samarbejde med Region Syddanmark og repræsentanter fra kommunerne)

  • Samarbejdsudvalget for almen praksis.
  • Vagtudvalget
  • Sundhedskoordinationsudvalget nedsat af Region Syddanmark
  • En lang række regionale og nationale udvalg og arbejdsgrupper

PLO-Syddanmark ønsker, at have tæt dialog med medlemmerne og med PLO-Kommunalt gennem daglig kontakt med medlemmer, medlemsmøder og tilstedeværelse ved kommunale medlemsmøder samt koordination med PLO-K formænd.

Formand for PLO i Region Syddanmark
Peter Barkholt


Tlf: 26367998
E-mail: peterbarkholt@dadlnet.dk