PLO i Region Midtjylland

Velkommen til Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland

PLO i Region Midtjylland (PLO-M) er sammensat af 11 repræsentanter og 3 suppleanter valgt blandt alment praktiserende læger i Region Midtjylland.

I forbindelse med møder i PLO-M deltager også 6 observerende repræsentanter fra: PLO's bestyrelse, Yngre Læger, Praksiskonsulentordningen i Regionen og DSAM.

PLO-Midtjylland opgaver
Vores opgave er primært at servicere samt varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra at vejlede i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen – over til rollen som PLO-bestyrelsens forlængede arm regionalt.

PLO-Midtjylland har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet. 

Det regionale arbejde i PLO bliver også kaldt PLO-R. Du kan læse mere om PLO-R her.

Se hvem der er valgt som repræsentanter i din region samt de vigtigste udvalgsposter.  

Henrik Idriss Kise er formand for PLO Midtjylland og praktiserende læge i Silkeborg Kommune.

Henrik Kise er formand i PLO-Midtjylland

Du er altid velkommen til at kontakte Henrik Kise på mail: h.idriss.kise@dadlnet.dk