PLO i Region Midtjylland

Velkommen til Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland

PLO i Region Midtjylland (PLO-M) er sammensat af 11 repræsentanter og 1 suppleant valgt blandt alment praktiserende læger i Region Midtjylland.

I forbindelse med møder i PLO-M deltager også 4 observerende repræsentanter fra: PLOs bestyrelse, Yngre Læger, Praksiskonsulentordningen i Regionen og DSAM.

PLO-Midtjylland opgaver
Vores opgave er primært at servicere samt varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra at vejlede i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen – over til rollen som PLO-bestyrelsens forlængede arm regionalt.
 

Lise Høyer er formand for PLO Midtjylland og praktiserende læge i Aarhus. Du er altid velkommen til at kontakte Lise på mail: lisehoyer@dadlnet.dk