Influenzavaccination

Rammerne for denne sæsons
influenzavaccination er langt
om længe stort set på plads.

Læs mere

Ugeskrift for Læger

Ansatte og vikarer

Find svar på spørgsmål
om ansatte
og vikarer
i din praksis. 

Har du et spørgsmål?

Find svar i vores FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Find stedlig læge (bag login)

Nyheder

Hvordan løfter vi i fællesskab behandlingen af borgere med kronisk sygdom?

  • PLO
22. september 2021

Opgaven med at forebygge, opspore, diagnosticere og behandle borgere med kronisk sygdom er vokset betydeligt i almen praksis. En stor del af forebyggelsesopgaven foregår i samarbejde med kommunerne, der varetager genoptræning og rådgivning af bl.a. borgere med KOL og diabetes. Medlem af PLO's bestyrelse Karin Zimmer har skrevet debatindlæg i Altinget om kronikerindsatsen i Danmark.

Praktiserende læger godkender ny overenskomst

  • PLO
20. september 2021

Forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for almen praksis (OK22) er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt PLO’s medlemmer. 77,2 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 16,4 pct. stemte imod. 6,3 pct. stemte hverken for eller imod.

Urafstemning om OK22 er nu i gang

  • PLO
13. september 2021

Fra i dag d. 13. september og til d. 20. september kl. 12 kan medlemmer med dagydernumre stemme om OK22.

Øget aktivitet hos de praktiserende læger i 2020

  • PLO
08. september 2021

Coronapandemien har betydet større travlhed mange steder i sundhedsvæsenet – også hos de praktiserende læger, hvor antallet af ydelser steg med 3,8 procent fra 2019 til 2020. Halvdelen af stigningen kan forklares rent regnskabsteknisk, men derudover førte pandemien også til øget aktivitet i almen praksis. Det fremgår af en ny PLO Analyse.

Kommunale akutfunktioner skal sikre, at færre patienter falder mellem to stole

  • PLO
25. august 2021

PLO og RLTN har i forhandlingsaftalen om en ny overenskomst ønsket at skabe bedre sammenhæng og nærhed for patienten, at understøtte den praktiserende læges tovholderfunktion og at aflaste sygehusene. Derfor er der i overenskomsten afsat midler til at styrke de praktiserende lægers kommunikation med de kommunale akutfunktioner, skriver Lise Høyer i debatindlæg.

PLO's repræsentantskab godkender ny overenskomst (OK22)

  • PLO
17. august 2021

PLO’s repræsentantskab har på et møde i dag godkendt den nye overenskomst for almen praksis. Det betyder, at aftalen sendes til urafstemning blandt de PLO-medlemmer, der har et dagydernummer.

 

 

 


Dit videnskabelige selskab