Har du brug for hjælp?

Kontakt PLO og få rådgivning
om fx overenskomsten
og lokale aftaler. 

Læs mere

Ugeskrift for Læger

Ansatte og vikarer

Find svar på spørgsmål
om ansatte
og vikarer
i din praksis. 

Har du et spørgsmål?

Find svar i vores FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Find stedlig læge (bag login)

Medlemsfordele

83 pct. af PLO's medlemmer ser mange gode grunde til at være medlem af PLO.

 

Hvor it-sikker er du?

Nyheder

Regionerne og PLO præsenterer fælles vision for almen praksis i 2030

  • PLO
18. januar 2020

Mandag indledes forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. Forud for forhandlingerne er Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blevet enige om en fælles vision for almen praksis i 2030. Den fælles vision beskriver de mere langsigtede mål for, hvordan almen praksis skal udvikle sig frem mod 2030.

APN-uddannelsen er ikke svaret på kompetencebehovet for sygeplejersker i almen praksis

  • PLO
15. januar 2020

Avancerede praksissygeplejersker er ikke svaret på kompetencebehovet i almen praksis, skriver Gunver Lillevang i et debatindlæg i Politiken Sundhed, som er et svar på et indlæg fra næstformand Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd, og Annette Bendixen, som er formand for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker.

Konference: En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen

  • PLO
13. januar 2020

PLO og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sætter på en konference tirsdag fokus på behovet for at styrke praksissektoren. Konferencen holdes på Kosmopol i det indre København og har deltagelse af ca. 120 særligt indbudte gæster, herunder folketingspolitikere, regionspolitikere, direktører og andre topembedsmænd fra både stat, regioner, kommuner og organisationsverdenen.

Voldsom vækst i e-konsultationer hos de praktiserende læger

  • PLO
06. januar 2020

Siden 2008 er antallet af e-mailkonsultationer steget markant fra at udgøre 1,3 mio. konsultationer i 2008 til i 2018 at udgøre 7,1 mio. Det svarer til mere end en femdobling på bare 11 år. Kvinder sender næsten dobbelt så mange e-mails til deres læge sammenlignet med mænd. Det viser en ny PLO Analyse.

Byggesten til fremtidens nære sundhedsvæsen

  • PLO
19. december 2019

Det danske sundhedsvæsen er på mange områder rigtig godt og præsterer flot, når man sammenligner med andre landes sundhedsvæsener. Det gælder i særdeleshed, når man tager højde for udgiftsniveauet, hvor det danske sundhedsvæsen på en række områder fremstår cost effektivt. Men der er skår i glæden og inspiration at finde i fx Israel. Det har direktør i PLO Jonatan Schloss oa. skrevet en kronik om i Jyllands-Posten.

Flere meddelelser og konsultationer i almen praksis

  • PLO
18. december 2019

Flere henvisninger, recepter og laboratorierekvisitioner. Antallet af digitale meddelelser i almen praksis til og fra resten af sundhedssektoren er steget markant i de senere år. Også antallet af konsultationer er steget. Det viser en ny PLO Analyse.

 

 

 


Dit videnskabelige selskab