Normperiode

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer opgjort over en normperiode, jf. § 18 i overenskomsten.

Normperioden er 14 uger, men kan ved lokalaftale med Yngre Lægerådet fastsættes til en anden længde, dog minimum 4 uger eller maksimum 26 uger (eller måneder svarende hertil). Nederst er der forslag til skema, som Yngre Lægerådet kan bruge, når det skal indgå aftale om normperiodens længde for de enkelte vagtlag.

Opgørelse af normperiode

Når normperioden er slut, opgøres det samlede arbejdstimetal. Hvis dette er mere end gennemsnitlig 37 timer pr. uge, er de overskydende timer overarbejde. Overarbejde skal afspadseres med et tillæg på 50 %, dvs. 1 overarbejdstime afspadseres med 1,5 time. Hvis overarbejdet ikke er afspadseret i den næstfølgende kalendermåned, skal det udbetales til overarbejdssats (normal timeløn + 50%, jf. § 26 i overenskomsten.

Ferie og søgnehelligdage

Ved søgnehelligdage og ved afholdelse af ferie kan man anvende en af følgende to metoder ved opgørelsen af normtimer:

  1. Under ferie nedsættes normtimetallet med 37 timer pr. ferieuge/7,4 time pr. feriedag. 
    På tilsvarende måde nedsættes normtimetallet med 7,4 time pr. søgnehelligdag (bortset fra lørdage og søndage).
     
  2. Normtimetallet ændres ikke. I stedet indregnes ferien i timeopgørelsen over præsterede timer med 37 timer pr. ferieuge/7,4 time pr. feriedag. Søgnehelligdage (bortset fra lørdage og søndage) indregnes på samme måde med 7,4 time pr. søgnehelligdag.

Skema til aftale om normperiodens længde (PDF)