Lægelig ledelsesreform (OK21)

Overlægeforeningen og Danske Regioner er enige om at styrke den lægelige ledelse. Derfor har vi i 2021 aftalt ændringer i overenskomsten, som understreger, at alle overlæger er ledere, og som giver mulighed for, at flere ledende overlæger kan påtage sig strategisk ansvar og dermed aflaste cheflægen og mindske ledelsesspændet.

Nogle af ændringerne indgår i Aftalen vedrørende lægelige chefer og træder i kraft 1. april 2022.

Derudover indeholder OK21 en række elementer, som skal styrke alle overlæger som ledere. Blandt andet er det gjort tydeligt, at alle overlæger har både ret og pligt til mindst ti dages efteruddannelse og en lederudviklingssamtale årligt.

Her på siden samler vi information om ledelsesreformen og OK21:

  • Møder – Overlægeforeningen har arrangeret en række møder med forskellige aktører for at sikre, at overgangen til den ny stillingsstruktur kan ske på et fælles forståelsesgrundlag. Få overblik over møderne og se, hvordan du selv kan invitere Overlægeforeningen til at deltage i lokale møder om reformen. 
  • FAQ – få svar på dine spørgsmål i vores FAQ om ledelsesreformen.
  • Efteruddannelse – få overblik over gældende regler og inspiration til din efteruddannelse og ledelsesudviklingssamtale her.
  • Møder om efteruddannelse 
    Overlægeforeningen har løbende dialog med alle regioner for at understøtte den nye overenskomstbestemmelse om efteruddannelse, så den bliver til virkelighed på den enkelte afdeling og for den enkelte overlæge. Læs mere om møderne med regionerne og om evaluering af virkningen af bestemmelsen om efteruddannelse.

  • Se, hvad der har været sagt og skrevet om ledelsesreformen og OK21.