Lægeforeningens Forskningsfond

Formål
Til forskere inden for det lægevidenskabelige fagområde. En del af de midler, der kan uddeles skal dog anvendes til forskning af Parkinson og dermed beslægtede sygdomme, cancer, nyresygdomme, sukkersyge og forskning af Morbus Menière, subsidiært hjertesygdomme. Der søges til bl.a. Wacherhausens legat, Johs. M. Klein og hustrus legat og Højmosegård legatet. 

Du skal være opmærksom på, at der ikke ydes støtte til: 

  • Egen løn 
  • Løn til akademikere/videnskabelige medarbejdere 
  • Løn og transport til forsøgspersoner 
  • Ph.D.-afgift 
  • Rejse- og kongresudgifter 
  • Studieophold 
  • Publikationer

Hvis du ansøger om penge til driftsudgifter, skal du præcisere udgifterne i ansøgningen.

Du kan ikke søge støtte udover kr. 100.000. 
Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående kriterier, vil ikke blive behandlet. 
Der vil blive lagt vægt på yngre forskere samt klinisk forskning.

Sådan søger du fonden
Der uddeles midler fra fonden hvert andet år med ansøgningsfrist i ulige år. Der kan kun sendes en ansøgning pr. ansøger.
Der vil komme et link til ansøgningsprocedure i løbet af juni 2021.

Ansøgningsfrist
Fristen for ansøgninger er 1. november 2021. Der er uddeling i lige år, senest april 2022. 

Har du spørgsmål
Kontakt sekretær Eva Valmod på eva@dadl.dk.