Lægeforeningens Forskningsfond

Formål
Til forskere inden for det lægevidenskabelige fagområde. En del af de midler, der kan uddeles skal dog anvendes til forskning af arteriosklerose, sukkersyge og forskning af Morbus Menière, subsidiært hjertesygdomme.

Du skal være opmærksom på, at der ikke ydes støtte til: 

  • Egen løn 
  • Løn til akademikere/videnskabelige medarbejdere 
  • Løn og transport til forsøgspersoner 
  • Ph.D.-afgift 
  • Rejse- og kongresudgifter 
  • Studieophold 
  • Publikationer

Hvis du ansøger om penge til driftsudgifter, skal du præcisere udgifterne i ansøgningen.

Du kan ikke søge støtte udover kr. 100.000. 
Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående kriterier, vil ikke blive behandlet. 
Der vil blive lagt vægt på yngre forskere samt klinisk forskning.

Sådan søger du fonden
Du skal følge vejledningen og ansøgningsskemaet. Ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.
Ansøgningsskemaet er ikke tilgængeligt før oktober 2019.

Ansøgningsfrist
Fristen for ansøgninger er endnu ikke fastsat for 2019. Der er uddeling i lige år, senest april 2020. 

Har du spørgsmål
Kontakt sekretær Eva Valmod på dadlforskning@dadl.dk.