Tårnhøje ambitioner for psykiatrien

Vi skal sikre en psykiatri på niveau med resten af sundhedsvæsenet. Vi kan ikke være andet bekendt. Lad os være ligeså ambitiøse som med kræftplanerne.

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Læs mere

Nyheder

Lægeforeningen: Corona-pres bør udskyde genindførelsen af behandlingsgarantien

  • Lægeforeningen
30. november 2020

Efter planen skal behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet genindføres fra den. 1. januar 2021, men Lægeforeningen opfordrer regeringen og Danske Regioner til at udskyde den beslutning. Behandlingsgarantien vil lægge endnu mere pres på sundhedsvæsenet under den nuværende covid-19-bølge. ”Lad fagligheden råde på landets afdelinger i stedet for en rigid behandlingsgaranti,” siger formand for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.

Søren Niemi Helsø er nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse

  • Lægeforeningen
27. november 2020

Søren Niemi Helsø er valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 25. november. Han afløser Christina Frøslev-Friis.

Læger om covid-vaccinationsplan: Godt med vacciner til sårbare først, men behov for hurtig plan for udbredelse af vaccinen

  • Lægeforeningen
27. november 2020

Lægeforeningen roser, at risikogrupperne sættes først i sundhedsmyndighedernes plan for covid-vaccinationsindsatsen. Der er forskellige vacciner på vej, og nogle af dem kræver åbenlyst særlig håndtering på sygehuse. Men når vacciner er mere tilgængelige og nemmere at opbevare, skal almen praksis have en hovedrolle i vaccinationsindsatsen. ”Egen læge kender patienterne bedst og kan både vejlede og vaccinere,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Læger: Epidemilovens forslag om behandling af patientoplysninger er for vidtgående og uklare

  • Lægeforeningen
16. november 2020

Lægeforeningen frygter, at vidtgående beføjelser i et nyt udkast til epidemilov kan blive brugt til en uacceptabelt bred indsamling af personoplysninger. Forslagene er alt for upræcise, og vi risikerer unødige brud på fortrolighed og skade på tilliden mellem læger og patienter, siger lægernes formand .

Ny epidemilov: Lægers retssikkerhed skal være i orden

  • Lægeforeningen
16. november 2020

Regeringens udkast til ny epidemilov kan betyde, at læger – under alvorlige epidemier – skal udføre undersøgelser og behandlinger efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor presser Lægeforeningen på for, at der ikke skal kunne gives kritik i klagesager eller rejses tilsynssager mod læger i disse situationer.

Læger om ny epidemilov: Indgreb mod enkeltpersoner bør begrænses mest muligt

  • Lægeforeningen
16. november 2020

Lægeforeningen har et meget skarpt blik rettet mod en række bestemmelser i et udkast til ny epidemilov. De giver myndighederne vidtrækkende permanente beføjelser, når det gælder undersøgelse, isolation, indlæggelse og behandling af enkeltpersoner. De bør bruges mindst muligt og med respekt for patienternes retssikkerhed, understreger Lægeforeningens formand