Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn har til opgave at arbejde for forståelsen af Lægeforeningens etiske principper. Nævnet kan afgøre sager, hvor et medlem klager til nævnet over overtrædelse af de etiske principper. Nævnet kan derudover udgive principielle udtalelser om de etiske princippers anvendelse i bestemte typer af situationer.