Læge i klinisk basisuddannelse

Formålet med den kliniske basisuddannelse er at "lære at være læge" og tilegne sig nogle generelle lægekompetencer, der ikke knytter sig til specifikke specialer. Det kan fx være at tage i mod akutte patienter, optage journal og samarbejde med andre faggrupper. I målbeskrivelsen er læringsmålene formuleret i forhold til de syv lægeroller. I uddannelsesprogrammerne er læringsmålene konkretiseret for de enkelte afdelinger. Få uddannelsesprogrammet på din uddannelsesafdeling.

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. Alle specialer, der kan opfylde målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse, kan i princippet indgå i basisuddannelsen, men for de fleste vil den første ansættelse være på et sygehus og den anden i almen praksis. Brug tjeklisterne i boksen til højre.

Den kliniske basisuddannelse er det første element i din videreuddannelse. Kompetencer opnået i vikariater og lignende inden basisuddannelsen kan ikke godkendes som led i speciallægeuddannelsen.

Du må max. vente tre måneder på at komme i gang med din kliniske basisuddannelse regnet fra hhv. 1. februar (vintereksamen) og 1. august (sommereksamen). Har du udsigt til at vente længere tid, så kontakt Yngre Læger.

Er der i øvrigt noget, du er i tvivl om, så kontakt Yngre Læger.