Konstruktiv lederkommunikation - i teori og praksis

Kursus Lægeforeningen

I mange situationer udfordres vores evne til at kommunikere tydeligt, konstruktivt, respektfuldt – og autentisk.

Med udgangspunkt i dine egne oplevelser får du mulighed for at dele erfaringer med andre ledere. Du kan samtidig træne din evne til at kommunikere konstruktivt - og få værdifuld sparring og feed-back på din egen kommunikationsstil.
 

Undervisningsform
Dagen indeholder små inspirerende oplæg om: assertion, konflikt og kommunikation - kombineret med cases fra din hverdag. Cases, hvor du enten afprøver en selvvalgt konflikt/svær situation - eller observerer andre afprøve deres. På baggrund af disse eksempler inspirerer vi hinanden til at gribe situationen bedst muligt an. Det hele foregår i et ’kontrolleret eksperimentarium’, hvor to erfarne konsulenter faciliterer arbejdet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle læger, som har lederfunktioner: Både faglig ledelse og personaleledelse. På hospitaler, i praksis, administrative funktioner, forskning, industrien mm.

Om underviserne/ konsulenterne
Elisabeth Ungar er Erhvervspsykolog (cand.psych.aut.) og specialist i assertiv kommunikation, personlig udvikling og lederskab.
Bodil Gavnholt er Chefkonsulent (cand.scient.pol.) i Lægeforeningen og arbejder blandt andet med karrierecoaching og mentoring.
 

Til- og afmeldingsbetingelser
Du kan læse vores til- og afmeldingsbetingelser her.