Depression og angst

Kursus Lægeforeningen

Depression og angst bruges gerne i flæng af lægfolk. Det kan give illusionen af, at der er tale om enkle størrelser, men i virkeligheden er depression og angst komplekse og invaliderende folkesygdomme i Danmark.

Mennesker, der lider af depression og angst, er desuden ofte udsat for en stigmatisering i samfundet og oplever stor social ulighed. Ofte opsøger de ikke behandling eller problemerne erkendes ikke af lægen, hvis de dukker op i konsultationen. Mennesker med angst, depression og bipolar sygdom kan desuden opleve at de modtager dårligere behandling for deres fysiske sygdomme end andre.

Den seneste Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser, at mennesker med psykiske lidelser i højere grad end den øvrige befolkning ryger, har usunde madvaner, er fysisk inaktive og indtager alkohol over de anbefalede genstandsgrænser. Dette bidrager til den væsentlig mindre forventede levetid, hvorfor vi blandt andet netop sætter fokus på alkohol og tobak på dette kursus.

ADHD er også et hot område, og lægen kan ofte være i tvivl om, hvorvidt denne sygdom ligger bag angst og depression samt om, hvorledes behandlingen skal gribes an.

Disse sygdomme er noget, alle læger støder på. Hvis ikke hos patienter, så hos dem selv eller deres pårørende.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Depression, kliniske udfordringer i diagnostik og behandling
  • ADHD med og uden anden psykiatrisk comorbiditet.
  • Bipolar sygdom – en ganske særlig udfordring
  • Alkoholmisbrug og angst og depression
  • Tobaksrygning, angst og depression
  • Sexologiske problemstillinger ved angst og depression
  • Et kik i krystalkuglen: hvad kommer der af nye typer behandlinger i fremtiden?


Målgruppe:  Alle læger med interesse for emnet.

Undervisningsform: Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med case-gennemgange.

Kursusleder: Poul Videbech, professor, overlæge, dr. Med, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

 

Læs mere i Ugeskriftet.dk: https://ugeskriftet.dk/blad/7a-2022