Kurser udbudt af Speciallægernes Kursusudvalg

FAPS udbyder kurser for praktiserende speciallæger på tværs af specialer:

 • Administrationskursus - forår 2022
  Målgruppe: nynedsatte praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i op til 3 år.
  Del 1: 3.-4. februar 2022
  Del 2: 24.-25. marts 2022
  Program og tilmelding er klar primo november 2021.
   

 • Speciallægen som leder (22.-23. april 2021 AFLYST pga. Corona-restriktioner)
  Målgruppe: praktiserende speciallæger, der ønsker viden om hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen.
  To-dages internat, hvor undervisningen veksler mellem erfaringsudveksling, teoretiske input og cases.
  Underviser er Camilla Raymond, organisationskonsulent, cand.psych.aut., Partner i Organisation ApS.
  Næste kursus er planlagt til 5.-6. maj 2022. Program og tilmelding er klar primo 2022.
   
 • Ledelseskursus for erfarne praktiserende speciallæger (afholdt 8.-11. juni 2021)
  Målgruppe: praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i mere end 3 år.
  Næste kursus er planlagt til 31. maj - 3. juni 2022. Program og tilmelding er klar primo 2022.
 • Praksisophør (afholdt 15.-16. september 2021)
  Målgruppe: praktiserende speciallæger, som forventer at ophøre i praksis inden for en årrække af 5-10 år.​​
  Næste kursus er planlagt til den 15.-16. september 2022. Program og tilmelding er klar foråret 2022.
   

 • Administrationskursus - efterår
  Målgruppe: nynedsatte praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i op til 3 år.
  Del 1: 4.-5. november 2021
  Del 2: 18.-19. november 2021
  Klik på overskriften for yderligere info. Kurset er fuldtegnet. Se datoer for forårskurset i 2022.
   

 • Praksiskøb
  Målgruppe: speciallæger (IKKE almen medicin) uden ydernummer, der har besluttet sig for at købe en speciallægepraksis, og som arbejder målrettet mod køb og overtagelse af en speciallægepraksis.
  Vær opmærksom på at kurset ikke er et afklaringskursus.
  Praksiskøbskontrakt må ikke være underskrevet inden kurset.
  Fredag den 5. november 2021
  Tilmeldingsfrist 5. oktober 2021.
  Klik på overskriften for tilmelding og yderligere info.
   

 • Tutorkursus for praktiserede speciallæger 
  Målgruppe: Nuværende og kommende tutorer.
  Onsdag den 10. november 2021
  Tilmeldingsfrist 8. oktober 2021.
  Klik på overskriften for tilmelding og yderligere info.

Kurser for praksispersonale

 • Samarbejde og forandring 
  Målgruppe: klinikpersonale i speciallægepraksis.
  Fredag den 15. oktober 2021 
  Tilmeldingsfrist: Pladser tildeles efter "først til mølle".
  Klik på overskriften for tilmelding og yderligere info.