Søg via fritekstfeltet nedenfor eller brug en eller flere dropdown-muligheder for at indsnævre din søgning.
Husk at nulstille søgebilledet, hvis du vil starte forfra.

01. januar 2020 til 31. december 2020 Hverdagsledelse Formål Kurset handler om to former for ledelse: 1....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Konflikthåndtering Formål Når konflikter tages i opløbet, er der størst sandsynlighed for, at de ikke udvikler sig ukonstruktivt - og at du bliver tilfreds med...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Patientinddragelse Formål Stigende pres på ressourcer, forventninger fra patienter og pårørende, større andel af kroniske lidelser, nyt syn på lægen og på patient...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Trivsel i almen praksis Formål At sætte fokus på begejstring og belastning i almen medicineres lægeliv....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Kompetence og profilering Formål Dette kursus er for dig, som ønsker at blive klogere på dine kompetenceer og få inspiration til, hvordan du kan profilere dem....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Læringsmiljøet Formål Kurset sætter fokus på, hvordan en kollektiv indsats kan forbedre læringsmiljøet i en travl klinisk hverdag til gavn for både læger og pat...
01. januar 2020 til 30. december 2020 Vejledning for vejledere Formål På kurset arbejder vi med læring og feedback i hverdagen....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Ytringsfrihed Formål Som læge bør du deltage i den sundhedspolitiske debat, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er sundhedsfagligt uforsvarlige....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Netværk Formål Kurset fokuserer både på netværk og på personlig networking....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Mentor og mentee Formål Både kommende mentorer og mentees bliver her klædt på til at indgå som partnere i mentorskabet, så begge får mest muligt ud af mentor...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Videreuddannelsesforløb Formål Arrangementet er rettet mod dig, dine kolleger eller din afdeling, der gerne vil vide mere om, hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelsen og...
01. januar 2020 til 30. december 2020 Karriereværket Formål Formålet med kurset er at du som uddannelseslæge får bedre mulighed for at reflektere over og planlægge din karriereudvikling....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Specialevalget Formål Specialevalget er ofte en vanskelig proces med afstikkere og – måske – for hurtige beslutninger på et for spinkelt grundlag....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Belastende hændelser Formål Har du oplevet voldsomme patientforløb, akutte og/eller uventede dødsfald, verbale overfald eller andre belastende hændelser, kan der...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Ansættelsesudvalg for YL-repræsentanter Formål Er du YL-repræsentant i et ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesforløb, er det en god ide at tage på dette kursus. Her bliver du klædt...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Karriereveje og karrierevalget Formål Dette kursus er for dig, som ønsker inspiration til din videre karriere som yngre læge, herunder bl.a. specialevalg....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Patientsamtalen Formål Yngre læger har meget travlt. Tidspresset er stort....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Motiverende samtale Formål Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, som handler om at få patienten til at ændre adfærd. Her arbejder man på a...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Fælles beslutningstagning Formål Der er for tiden meget fokus på fælles beslutningstagning - Shared Decision Making....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Kort vagtform I 2016 trådte en vagtform i kraft, der adskiller sig fra tidligere måder at organisere sig på.  Formål  Formålet med kurset er, at oplyse hvad h...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Kollegial supervision Formål Du bliver introduceret til en metode, der kan benyttes i en kollegagruppe....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Trivsel og kollegialitet Formål Fokus vil være på dit arbejdsliv og de initiativer, du og dine kollegaer kan tage for at få større trivsel og arbejdsglæde. Temaer ?...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Stress Formål Kurset fokuserer på, hvordan I som yngre læger sammen kan styrke fællesskabet som yngre læger og udvikle strategier over for stressende situa...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Kollegial sparring - inspiration til en 12-mandsgruppe Formål Du bliver introduceret til, hvordan du kan strukturere og facilitere kollegial sparring....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Pressehåndtering Formål På kurset fokuserer vi på pressehåndtering i bred forstand.  Temaer Hvad gør du, hvis medierne kontakter dig?...
01. januar 2020 til 31. december 2020 Jobsøgning Yngre Læger tilbyder: Formål Er du jobsøgende yngre læge, kan det være en god ide at tage på et regionalt kursus i ansøgningsskrivning....
01. januar 2020 til 31. december 2020 Læring i klinikophold Formål At modtage medicinstuderende i klinikophold kræver forberedelse....
21. januar 2020 Ansættelsesudvalg for YL-repræsentanter 21. januar 2020 Program 17.00 – 17.10 Kort præsentationsrunde hvor man fortæller hvilket ansættelsesudvalg man evt. sidder i: speciale og region/landsdækkende.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
21. januar 2020 Temamøde om den nye ferielov og medlemsmøde om OK21 17.00 Temamøde om den nye ferielov 18.30 Middag 19.00 YLRN medlemsmøde med følgende dagsorden:   Valg af dirigent og referent Præsentationsrunde Kort ... Lægernes Hus Aalborg
22. januar 2020 Kroniske lidelser og regenerativ medicin v/ professor Lars Bolund, Aarhus Universitet Sundhedsvæsenet i de fleste lande er i krise – blandt andet på grund af den hurtigt aldrende befolkning, der pådrager sig mange forskellige kron... Aarhus Universitetshospital - Auditorium B Århus N
22. januar 2020 OK21 kravsindsamlingsmøde i Region H Lægeforeningen Hovedstaden København Ø
22. januar 2020 Karrierevej og karrierevalg d. 22. januar 2020 Kurset er for dig, som er interesseret i at høre mere om – og selv arbejde med – det at vælge karriere som yngre læge, herunder bl.a.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
23. januar 2020 Foredrag og debat "Opioider - før, nu og i fremtiden" Foredrag og debat "Opioider - før, nu og i fremtiden". NB NB! Der er lukket for tilmelding til arrangementet.... Charlottehaven København Ø
28. januar 2020 til 30. januar 2020 Bliver du læge vinteren 2020? - Tilmelding til Yngre Læge Kick off Så deltag i Yngre Lægers Kick off arrangement. Det er gratis og foregår i slutningen af januar 2020....
28. januar 2020 til 29. januar 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 (OBS: Lukket for tilmelding og venteliste) Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der... Hotel Koldingfjord Kolding
28. januar 2020 Medicinsk cannabis - muligheder og udfordringer? Hvad gør du, når patienten efterspørger cannabis? Kan det erstatte eller supplere konventionel behandling?... Domus Medica København Ø
03. februar 2020 Kend din løn - mandag d. 3. februar 2020 Disse spørgsmål – og mange andre – får du besvaret på dette kursus.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
03. februar 2020 Kend din løn - den 3. februar 2020 Hvornår får jeg 1. reservelægeløn? Får jeg ulempetillæg i weekenden? Hvordan beregner jeg min overarbejdstakst?... Lægeforeningen Hovedstaden København Ø
04. februar 2020 til 05. februar 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul (OBS: Venteliste - lukket for tilmelding) Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte.... Hotel Koldingfjord Kolding
04. februar 2020 til 05. februar 2020 OK orienteringsmøder 4. og 5. februar 2020 Som sædvanlig afholdes der medlemsmøde, hvor medlemmer af YL kan drøfte rammerne og fokusområderne for de kommende overenskomstforhandlinger og...
05. februar 2020 til 06. februar 2020 Tablet- og smartphonekursus om nye faciliteter for FPL medlemmer Program 1. Opgave 1 - Hvor skal vi hen du ? - Hvordan har dit brug (behov) for IT / SmartPhone udviklet sig ?... Lægernes Hus Aalborg
06. februar 2020 Yngre Lægerådsmøde i Region Sjælland Restaurant Håndværkeren Roskilde
10. februar 2020 Jobsøgningskursus mandag d. 10. februar 2020 Der holdes jobsøgningskursus for yngre læger, der på et tidspunkt skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse. Kurset holdes mandag d.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
11. februar 2020 til 05. maj 2020 Stress og håndtering af det travle lægeliv/Region Nordjylland Er du ramt af stress? Vi kan hjælpe dig.... Yngre Læger Region Nordjylland Aalborg
13. februar 2020 til 07. maj 2020 Stress og håndtering af det travle lægeliv/Region Sjælland Er du ramt af stress? Vi kan hjælpe dig.... Comwell Sorø Sorø
19. februar 2020 I Embeds Medfør - foredrag med forfatteren Lasse Romer Til alle tider har mennesket forsøgt at eksperimentere på sig selv i håb om at opnå medicinske gennembrud.... Domus Medica København Ø
24. februar 2020 til 18. maj 2020 Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet Kurset er for dig der har være overlæge i mindre end 5 år og afdelingslæger, der står foran at skulle være overlæge eller hvis funktion indeho... Hindsgavl Slot Middelfart
24. februar 2020 TR-introduktionsmøde YL Region H Formålet med introduktionsmødet er at lette din vej ind i TR-arbejdet.... Lægeforeningen Hovedstaden København Ø
25. februar 2020 Bliv bedre til de eksistentielle patientsamtaler Som læge vil du opleve situationer, hvor du er nødt til at overbringe dine patienter en viden, som vil fratage dem håbet om helbredelse eller et... Domus Medica København Ø
25. februar 2020 til 26. februar 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 (OBS: Lukket for tilmelding og venteliste) Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der... Hotel Koldingfjord Kolding
25. februar 2020 Jobsøgningskursus YL Sjælland 25. februar 2020 Tilmeld dig kurset i jobsøgning Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17.00 – ca. 20.... Restaurant Håndværkeren Roskilde
26. februar 2020 til 03. april 2020 Administrationskursus forår 2020 Målgruppen for Administrationskurset er praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i op til 3 år.... Comwell Middelfart Middelfart
27. februar 2020 Styrk rollen som lægelig leder Søren Kierkegaard var en formidabel tænker med en smittende livsindsigt.... Domus Medica København Ø
27. februar 2020 Jobsøgningskursus torsdag d. 27. februar 2020 Der holdes jobsøgningskursus for yngre læger, der på et tidspunkt skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse. Kurset holdes torsdag d.... Marselisborgcentret Århus C
28. februar 2020 til 29. februar 2020 Internat for Yngre Læger Region Syddanmark -"Læger og SoMe" Invitation Internat for tillidsvalgte Yngre Læger i Region Syddanmark ”LÆGER og SoMe” Tidspunkt: fredag den 28. og lørdag den 29.... Hotel Koldingfjord Kolding
02. marts 2020 Kend din løn Hvornår får jeg 1. reservelægeløn? Får jeg ulempetillæg i weekenden? Hvordan beregner jeg min overarbejdstakst?... Lægernes Hus Aalborg
03. marts 2020 til 04. marts 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul (OBS: Venteliste) Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte.... Hotel Koldingfjord Kolding
04. marts 2020 til 17. juni 2020 Stress og håndtering af det travle lægeliv/Region Midtjylland (OBS: Venteliste - lukket for tilmelding)   Er du ramt af stress? Vi kan hjælpe dig.... Comwell Aarhus Århus C
05. marts 2020 Ambassadørdag - Fælles beslutningstagning del II Formålet med Ambassadørdagen del II er: At give dig større viden og inspiration om fælles beslutningstagning At give dig metoder til at afdække pati... Hotel Koldingfjord Kolding
10. marts 2020 Allergier - udredning, risiko, rådgivning og behandling Det kan være svært at skelne allergi fra anden overfølsomhed, at vurdere sværhedsgrad og risiko samt hvad der er den optimale rådgivning og b... Domus Medica København Ø
10. marts 2020 til 11. marts 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 (OBS: Lukket for tilmelding og venteliste) Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der... Hotel Koldingfjord Kolding
10. marts 2020 til 03. juni 2020 Stress og håndtering af det travle lægeliv/Region Hovedstaden (OBS: Venteliste - lukket for tilmelding) Er du ramt af stress? Vi kan hjælpe dig.... IDA Mødecenter København V
10. marts 2020 Kom og bliv klogere på, hvad læger laver i medicinalindustrien Hvis du er nysgerrig efter at få besvaret det spørgsmål, kan du tilmelde dig Yngre Lægers gå hjem-møde i København.... Rigshospitalet - Auditorium 1, indgang 2 og 44 København Ø
11. marts 2020 Jobsøgningskursus onsdag d. 11. marts 2020 Der holdes jobsøgningskursus for yngre læger, der på et tidspunkt skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse. Kurset holdes Onsdag d.... Marselisborgcentret Århus C
11. marts 2020 Kom og bliv klogere på, hvad læger laver i medicinalindustrien Hvis du er nysgerrig efter at få besvaret det spørgsmål, kan du tilmelde dig Yngre Lægers gå hjem-møde i Aarhus.... Aarhus Universitetshospital - Auditorium B Århus N
13. marts 2020 til 14. marts 2020 YLRM internat og YLRM-møde 13.-14. marts 2020 Program Er under udarbejdelse og udsendes i god tid inden mødet           Hotel Gl. Skovridergård Silkeborg
17. marts 2020 til 18. marts 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
18. marts 2020 til 19. marts 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Konflikthåndterings- og forhandlingskursus Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning (venteliste) Formål Du får kendskab til, hvilke opgaver du skal varetage som tillidsrepræsentant i e... Hotel Koldingfjord Kolding
18. marts 2020 Jobsøgningskursus Jobsøgningskursus er for yngre læger, der skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse.... Lægernes Hus Aalborg
19. marts 2020 Barselscafe - Odense Formålet med barselscafeen er at skabe et rum for læger på barsel, hvor der er mulighed for at tale om andet end bleer, babymos og barnevogne.... Odin Havnepark Odense C
23. marts 2020 Immunterapi Immunterapien repræsenterer en helt ny måde at tænke kræftbehandling på, hvor behandlingen er rettet mod immunsystemet og ikke direkte mod canc... Domus Medica København Ø
24. marts 2020 til 25. marts 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 (OBS: Lukket for tilmelding og venteliste) Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der h... Hotel Koldingfjord Kolding
24. marts 2020 Barselscafe - Aarhus Formålet med barselscafeen er at skabe et rum for læger på barsel, hvor der er mulighed for at tale om andet end bleer, babymos og barnevogne.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
25. marts 2020 Bliv bedre til at lede og vejlede udenlandske læger - kommunikation, kultur og uskrevne regler Hvad betyder det for patientsikkerheden, hvis lægen ikke taler godt nok dansk?... Odin Havnepark Odense C
01. april 2020 til 02. april 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
03. april 2020 Pas på dig selv - og kommuniker klart på arbejdspladsen BEMÆRK - NY DATO Det kan være svært at ’holde begge ben på jorden’, når det går stærkt med at modtage og behandle patienter - eller når du føl... Domus Medica København Ø
14. april 2020 Kend din løn - tirsdag d. 14. april 2020 Disse spørgsmål – og mange andre – får du besvaret på dette kursus.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
15. april 2020 EKG Tolkning af EKG er relevant for alle, som møder og vurderer de mange patienter med brystsmerter, åndenød, hjertebanken og/eller besvimelse.... Domus Medica København Ø
15. april 2020 til 16. april 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
21. april 2020 til 22. april 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
22. april 2020 Patologien indtager scenen Patologerne har traditionelt rumsteret i kulissen, hvor de diagnosticerede. Men nu kan de mere.... Auditorium A - Aarhus Universitetshospital, Skejby Aarhus N
22. april 2020 Giv plads til ny energi - meditation som redskab til bedre balance i arbejdslivet Forestil dig starten på en lang arbejdsdag, hvor du med stor ro og et godt overblik tager hul på opgaverne – vagtarbejdet, patienterne, undersøgelserne.... Domus Medica København Ø
23. april 2020 Barselscafe - København Formålet med barselscafeen er at skabe et rum for læger på barsel, hvor der er mulighed for at tale om andet end bleer, babymos og barnevogne.... Domus Medica København Ø
28. april 2020 til 29. april 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
30. april 2020 til 01. maj 2020 FAPS: Speciallægen som leder Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, der ønsker viden om hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvo... Comwell Kongebrogaarden Middelfart
05. maj 2020 Pas på dig selv - og kommuniker klart på arbejdspladsen - Århus Det kan være svært at ’holde begge ben på jorden’, når det går stærkt med at modtage og behandle patienter - eller når du føler dig presset til... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
05. maj 2020 til 06. maj 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
05. maj 2020 til 06. maj 2020 FTR-træf Formål At du som FTR får mulighed for at netværke og sparre med andre FTR’er.... Hotel Koldingfjord Kolding
11. maj 2020 Bliv fagligt opdateret på idrætsortopædi og idrætsmedicin Idræt dyrkes på tværs af alle aldersgrupper og på mange niveauer, lige fra stavgang til VM-håndbold.  Idræt og motion har generelt en helbre... Domus Medica København Ø
11. maj 2020 Yngre Læge i staten Er et job i staten noget for dig? Overvejer du at søge job i staten, men er i tvivl om, hvad det vil sige, og hvilke muligheder du har?... Statens Serum Institut København S
12. maj 2020 til 13. maj 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
12. maj 2020 til 13. maj 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Konflikthåndterings- og forhandlingskursus Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning Formål Du får kendskab til, hvilke opgaver du skal varetage som tillidsrepræsentant i en konfliktsituation og... Hotel Koldingfjord Kolding
19. maj 2020 Ansættelsesudvalg for YL-repræsentanter 19. maj 2020 Program 17.00 – 17.10 Kort præsentationsrunde hvor man fortæller hvilket ansættelsesudvalg man evt. sidder i: speciale og region/landsdækkende.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
25. maj 2020 Toksikologi - korrekt vurdering af den forgiftede patient I 2017 modtog Giftlinjen ca.... Domus Medica København Ø
25. maj 2020 Konference om Patientansvarlig læge Kom til Overlægeforeningens og Yngre Lægers konference om: Patientansvarlig læge - Hvor står vi - og hvordan kommer vi videre?... Comwell Middelfart Middelfart
26. maj 2020 til 27. maj 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
26. maj 2020 til 27. maj 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning (venteliste) Formål Deltagerne får viden om:  • Hvad der skaber trivsel og stress  • Hvordan belastni... Hotel Koldingfjord Kolding
03. juni 2020 Ambassadørdag - Fælles beslutningstagning del I Ambassadøruddannelsen består af to dele.... Hotel Koldingfjord Kolding
09. juni 2020 til 10. juni 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 SKAL VÆRE TESTKURSUS Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
10. juni 2020 Akut kardiologi Hjertesygdomme er blandt de hyppigst forekommende dødsårsager i Danmark, og derfor også en af de tilstande du oftest møder ved modtagelse og... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
10. juni 2020 til 11. juni 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
11. juni 2020 Vis omsorg for dig selv og din patient - med compassion Vis omsorg for dig selv og din patient - med compassion Bekymringer, vrede og lidelse - er følelser, som du dagligt skal rumme, når du har p... Domus Medica København Ø
16. juni 2020 til 19. juni 2020 Ledelseskursus for erfarne praktiserende speciallæger 2020 Hvad vil du med din praksis og hvordan skaber du et godt arbejdsliv, når overenskomst og lovgivning ændrer sig?... Gl. Avernæs, Sinatur Hotel & Konference Ebberup
16. juni 2020 til 17. juni 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
18. juni 2020 til 19. juni 2020 Etik i lægelivet Har du lyst til at blive endnu klogere på lægeetik og etiske dilemmaer og overvejelser der opstår, når etisk vanskelige situationer melder sig... Hindsgavl Slot Middelfart
17. august 2020 Kend din løn - mandag d. 17. august 2020 Disse spørgsmål – og mange andre – får du besvaret på dette kursus.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
18. august 2020 til 19. august 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
01. september 2020 Ambassadørdag - Fælles beslutningstagning del I Ambassadøruddannelsen består af to dele.... Hotel Koldingfjord Kolding
01. september 2020 til 02. september 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
02. september 2020 til 03. september 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Kursus for FTR Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning Formål At klæde FTR bedre på til at kunne varetage de vigtigste funktioner som FTR   Målgruppe Kurse... Hotel Koldingfjord Kolding
09. september 2020 til 10. september 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
14. september 2020 til 07. december 2020 Ledelse af fagprofessionelle LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE LÆGE & LEDER er Overlægeforeningens lederuddannelse.... Hindsgavl Slot Middelfart
21. september 2020 Kend din løn Hvornår får jeg 1. reservelægeløn? Får jeg ulempetillæg i weekenden? Hvordan beregner jeg min overarbejdstakst?... Lægernes Hus Aalborg
22. september 2020 til 23. september 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
24. september 2020 til 25. september 2020 Praksisophør 2020 Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, som forventer at ophøre i praksis inden for en årrække af 5-10 år.... Hindsgavl Slot Middelfart
29. september 2020 til 30. september 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Konflikthåndterings- og forhandlingskursus Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning Formål Du får kendskab til, hvilke opgaver du skal varetage som tillidsrepræsentant i en konfliktsituation og... Hotel Koldingfjord Kolding
05. oktober 2020 Kend din løn - mandag d. 5. oktober 2020 Disse spørgsmål – og mange andre – får du besvaret på dette kursus.... Lægeforeningen Midtjylland Århus C
06. oktober 2020 til 07. oktober 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
22. oktober 2020 Ambassadørdag - Fælles beslutningstagning del II Formålet med Ambassadørdagen del II er: At give dig større viden og inspiration om fælles beslutningstagning At give dig metoder til at afdække pati... Hotel Koldingfjord Kolding
27. oktober 2020 til 28. oktober 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning  Formål Deltagerne får viden om:  • Hvad der skaber trivsel og stress  • Hvordan belastninger forebygge... Hotel Koldingfjord Kolding
28. oktober 2020 til 29. oktober 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
28. oktober 2020 til 29. oktober 2020 TR i almen praksis Yngre Læger tilbyder:  Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i almen praksis Målgruppe Tillidsvalgte, som repræsenterer læger i uddannelsesstillinger i alm... Hotel Koldingfjord Kolding
29. oktober 2020 til 27. november 2020 Administrationskursus efterår 2020 Målgruppen for Administrationskurset er praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i op til 3 år.... Comwell Middelfart Middelfart
03. november 2020 til 04. november 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
04. november 2020 Akut og kronisk nefrologi Akut og kronisk nyresvigt er en hyppig problemstilling inden for både intern medicin, kirurgi og almen praksis.... Domus Medica København Ø
06. november 2020 Praksiskøb 2020 Har du som speciallæge, besluttet dig for at blive praktiserende speciallæge og for at købe en praksis, så står du over for at skulle træffe mange... Comwell Kongebrogaarden Middelfart
10. november 2020 til 11. november 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
17. november 2020 til 18. november 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding
01. december 2020 til 02. december 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul Målgruppe Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen.... Hotel Koldingfjord Kolding
08. december 2020 til 09. december 2020 Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2 Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2 Målgruppe Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1.... Hotel Koldingfjord Kolding