Kontakt PLO

PLO’s medlemsservice kan hjælpe med svar på spørgsmål om overenskomsten og lokale/centrale aftaler i tilknytning hertil. Herudover yder medlemsservice også generel råd og vejledning i forhold til sundhedsloven og regler i medfør heraf, fx om journalføring, patientrettigheder, fx aktindsigt og lægevalg. PLO’s medlemsservice yder primært rådgivning indenfor de nævnte områder, men yder også gerne hjælp til afklaring af forhold knyttet til klinikdrift.

PLO Medlemsservice 

Tlf. 3544 8490
E-mail: plo@dadl.dk

Mandag-torsdag fra kl. 9-16
Fredag fra kl. 9-15


PLO’s medlemsservice har en generel FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis, hvor du kan finde svar på en række spørgsmål. FAQ’en opdateres løbende.

Medlemsservice varetages af Overenskomstgruppen i PLO’s sekretariat. Gruppen har en bred faglig sammensætning og erfaring, som bl.a. understøttes ved løbende sparring.


PLO
Kristianiagade 12
​2100 Kbh Ø 
Tlf. 3544 84 77
E-mail: plo@dadl.dk