Knækgrænser

Reguleringssatsen for knækgrænser ændres enten ved faglige moderniseringer eller samtidig med honorarreguleringerne. Knækgrænserne kan dog også ændres ved overenskomstforhandlingerne.

Knækgrænser pr. 1. april 2020:

Speciale

Knækgrænse
40% reduktion

Anæstesiologi

4.381.009 kr.

Børne- og ungdomspsykiatri

3.374.013 kr.

Psykiatri

3.594.091 kr.

Reumatologi

3.356.077 kr.

Neurologi

3.277.402 kr.

Plastikkirurgi

4.385.979 kr.

Pædiatri

4.018.856 kr.

Dermato-venerologi

5.259.046 kr.

Gynækologi og obstetrik

4.433.285  kr.

Intern Medicin

4.156.543 kr.

Kirurgi

5.002.140 kr.

Ortopædisk kirurgi

5.208.650 kr.

Ørelægehjælp

4.647.290 kr.

Øjenlægehjælp

4.364.466 kr.

Radiologi7.915.575 kr.