Knækgrænser

Reguleringssatsen for knækgrænser ændres enten ved faglige moderniseringer eller samtidig med honorarreguleringerne. Knækgrænserne kan dog også ændres ved overenskomstforhandlingerne.

Knækgrænser pr. 1. oktober 2019:

Speciale

Knækgrænse
40% reduktion

Anæstesiologi

4.259.648 kr.

Børne- og ungdomspsykiatri

3.317.544 kr.

Psykiatri

3.533.939 kr.

Reumatologi

3.255.315 kr.

Neurologi

3.222.550 kr.

Plastikkirurgi

4.312.573 kr.

Pædiatri

3.951.595 kr.

Dermato-venerologi

5.171.028 kr.

Gynækologi og obstetrik

4.359.087  kr.

Intern Medicin

4.086.977 kr.

Kirurgi

4.918.423 kr.

Ortopædisk kirurgi

5.121.476 kr.

Ørelægehjælp

4.569.511 kr.

Øjenlægehjælp

4.291.421 kr.

Radiologi7.783.096 kr.