Knækgrænser

Reguleringssatsen for knækgrænser ændres enten ved faglige moderniseringer eller samtidig med honorarreguleringerne. Knækgrænserne kan dog også ændres ved overenskomstforhandlingerne.

Knækgrænser pr. 1. oktober 2021:

Speciale

Knækgrænse
40% reduktion

Anæstesiologi

4.439.667 kr.

Børne- og ungdomspsykiatri

3.419.188 kr.

Psykiatri

3.642.213 kr.

Reumatologi

3.401.012 kr.

Neurologi

3.321.283 kr.

Plastikkirurgi

4.444.703 kr.

Pædiatri

4.072.665 kr.

Dermato-venerologi

5.329.460 kr.

Gynækologi og obstetrik

4.492.643  kr.

Intern Medicin

4.212.195 kr.

Kirurgi

5.255.334 kr.

Ortopædisk kirurgi

5.385.875 kr.

Ørelægehjælp

4.709.513 kr.

Øjenlægehjælp

4.422.902 kr.

Radiologi8.021.557 kr.