Knækgrænser

Reguleringssatsen for knækgrænser ændres enten ved faglige moderniseringer eller samtidig med honorarreguleringerne. Knækgrænserne kan dog også ændres ved overenskomstforhandlingerne.

Knækgrænser pr. 1. oktober 2020:

Speciale

Knækgrænse
40% reduktion

Anæstesiologi

4.384.675 kr.

Børne- og ungdomspsykiatri

3.376.837 kr.

Psykiatri

3.597.098 kr.

Reumatologi

3.358.885 kr.

Neurologi

3.280.144 kr.

Plastikkirurgi

4.389.649 kr.

Pædiatri

4.022.219 kr.

Dermato-venerologi

5.263.446 kr.

Gynækologi og obstetrik

4.436.995  kr.

Intern Medicin

4.160.021 kr.

Kirurgi

5.006.326 kr.

Ortopædisk kirurgi

5.213.009 kr.

Ørelægehjælp

4.651.179 kr.

Øjenlægehjælp

4.368.118 kr.

Radiologi7.922.199 kr.