Introduktionsstilling

Læger i introduktionsstilling

Efter den kliniske basisuddannelse skal du have en introduktionsstilling. Alle introstillinger bliver slået op på lægejob.dk, og du kan frit søge dem, der interesserer dig, både hvad angår speciale og geografi. Du kan også oprette en profil og få tilsendt de stilllinger, der interesserer dig. 

Introstillinger er et-årige, bortset fra introstillinger i almen praksis. Her får du ½ års rabat, hvis du har været i almen praksis i din kliniske basisuddannelse.
Formålet med introstillingen er, at du bliver introduceret til specialet og finder ud af, om det er noget for dig.

Når du har gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen, hvilket typisk vil være din (første) introstilling, har du ret til et tillæg jf. Yngre Lægers overenskomst § 8, stk. 2.b. For at få tillægget skal du dokumentere dine kompetencer med en kopi af dit/dine ansættelsesbrev(e).

Husk din logbog

Hver gang du har gennemført et uddannelseselement i speciallægeuddannelsen, fx din introstilling, skal du sørge for, at din vejleder udfylder og godkender, at du har opnået læringsmålene fra målbeskrivelsen.
Dokumentet "Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse" skal også udfyldes. Begge ting skal udfyldes via logbog.net for at din ansættelse kan godkendes.