Hoveduddannelsen

Når du har gennemført en introduktionstilling i specialet, er du kvalificeret til at søge et hoveduddannelsesforløb i specialet. Hoveduddannelsesstillingerne tager 4-5 år afhængigt af speciale. Det er en god ide at begynde at søge, så snart du har valgt dit speciale. Det trækker ikke fra at søge flere gange.

De videnskabelige selskaber og Danske Regioner har beskrevet en faglig profil for alle specialer. I alle faglige profiler er der lagt vægt på både rent faglige ekspertkompetencer og på mere personlige kompetencer som fx engagement og samarbejdsevne.  

Yngre læge i hoveduddannelsen

Dimensioneringsplanen

Du kan se, hvor mange uddannelsesstillinger der bliver slået op i Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 (PDF) , og hvornår hoveduddannelsesforløbene i de enkelte specialer bliver slået op på videreuddannelsesregionernes hjemmesider.

Er du i tvivl om dine muligheder og evner, så se mere om karriererådgivning.

Husk din logbog

For at få godkendt din uddannelse skal du ved afslutningen af hvert enkelt uddannelsesforløb/ansættelse have godkendt dine kompetencer af din vejleder. Vejlederen skal udfylde din logbog samt attestere, at du har opnået læringsmålene fra målbeskrivelsen. Dokumentet "Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse" skal også udfyldes - begge dele udfyldes i din logbog