Funktionstillæg

Er du fx:

  • vagtplanlægger
  • klinisk vejleder
  • forskningsdynamo eller lignende

- så vær opmærksom på, at der langt de fleste steder er indgået lokalaftaler, der betyder, at du skal have funktionstillæg for at have disse funktionener. Spørg fx tillidsrepræsentanten på afdelingen om det gælder hos jer.

Tillægger dækker selve funktionen

Funktionstillægget er ikke betaling for de timer, du bruger på at lave funktionen/arbejdet fx at lægge skemaet eller vejlede. Funktionstillægget er for at have funktionen.

Du skal honoreres for timeforbruget

De timer, du bruger på at varetage funktionen er arbejdstid og skal honoreres som sådan. Det vil sige, at du enten skal have tid til at udføre opgaven i arbejdstiden eller honoreres for de timer, du bruger på opgaven. Denne honorering kommer oven i funktionstillægget.

Lav en funktionsbeskrivelse

Når man indgår en aftale omkring funktionstillæg, er det en god ide samtidigt at udarbejde en funktionsbeskrivelse, så afdelingsledelsen og den/de yngre læger, der har funktionen, er enige om, hvordan funktionen skal løses og dermed hvilke forventninger, man kan have til hinanden. Det kan også være en god ide at skrive i funktionsbeskrivelsen, at de timer, der bruges på funktionen er arbejdstid, der selvfølgelig skal honoreres som alt andet arbejde.

Se nedenfor et eksempel på en funktionsbeskrivelse, der dog ikke kommer ind på honorering af de timer, der bliver brugt på opgaven.

Eksempel på funktionsbeskrivelse for en vagtplanlægger (PDF)