Speciallægeudvalget i Yngre Læger

Se, hvem der er medlem af Speciallægeudvalget i Yngre Læger. Du kan også finde datoer for planlagte møder samt læse referater og kommissorium for udvalget.

Mødedatoer 2023

Møder i Yngres Lægers Speciallægeudvalg 2023:

  • 1. marts kl. 17.00-20.00 - Virtuelt
  • 24. maj kl. 10.00-16.00 - Domus
  • 5. september kl. 17.00-20.00 - Virtuelt
  • 3. oktober kl. 10.00-16.00 - Domus
  • 29.-30. november kl. 10.00-16.00 (internat) - Kolding

Medlemmer af Speciallægeudvalget


Thea Otto Mattsson
Medlem
Afdelingslæge
 


Ina Houmann Jensen
Medlem
Afdelingslæge
 


Lasse Mosegaard Schmidt
Medlem
Afdelingslæge
 


Line Markdanner Lindgren
Medlem
Læge (trin 1)
 


Rikke Ersgaard
Medlem
Afdelingslæge
 


Nanna Cassandra Læssøe
Medlem
Afdelingslæge
 


Tina Arnt Sørensen
Medlem
Afdelingslæge
 


Karin Kæreby Pedersen
Medlem
Afdelingslæge
 


Søren Niemi Helsø
Medlem
Læge (trin 1)
 


Niels Juul
Observatør
Ledende overlæge