Søg penge til lokale aktiviteter i Yngre Læger

I Yngre Lægers budget 2022 er der afsat 1.35 mio. kr. til lokale aktiviteter. Udfyld formularen så tidligt som muligt og søg Yngre Læger om penge til lokale aktiviteter, fx kurser eller TR-overleveringsmøde.

Hvilke aktiviteter kan jeg søge penge til? 

Lokale aktiviteter kan være udgifter til kontorhold, sekretærhjælp på sygehusene, temadage, seminarer, internater, kurser, møder, netværksgrupper og supervisionsgrupper med efterfølgende middag. Yngre Læger giver op til 200 kr. pr. person i tilskud til efterfølgende middag. 

Overleveringsmøde for TR

Når du stopper som TR, kan du invitere din afløser på cafe eller lignende, hvor I i ro og mag kan tale overlevering. Yngre Læger betaler op til 300 kr. pr. person til at dække udgifterne. 

Afvikling af +10-kurser

Rekvirerer du et af vores +10-kurser, kan du søge om økonomisk støtte til afvikling af kurset - fx til til lokaler, sandwich, kaffe etc. Yngre Læger giver op til 200 kr. pr. person i tilskud til efterfølgende middag.

Middag bevilges max én gang pr. halve år til samme afdeling/gruppe.

Sådan bliver beløbet udbetalt

For at få beløbet udbetalt kan du enten: 

  • Sende fakturaen direkte til Yngre Læger, som betaler.
  • Lægge ud for beløbet selv og sende bilaget til Yngre Læger for at få refusion.

Udfyld formularen i så god tid som muligt.  

Formular: Søg Yngre Læger om penge til lokale aktiviteter

Indtast kun tal