Forretningsudvalget for Yngre Læger Region Hovedstaden

Forretningsudvalget er valgt af Yngre Læger Region Hovedstaden (YLRH) og varetager de daglige opgaver på regionsniveau. 

Forretningsudvalget arbejder for at sikre gode vilkår, god uddannelse og godt arbejdsmiljø for alle yngre læger i hele regionen.

Forperson

Thomas Ehlers
 • Regional fællestillidsrepræsentant (FTR)
 • Regionale aftaler og problemstillinger
 • Overenskomst
 • Dispensationer

Næstforperson

Katrine Feldballe Bernholm

 • Kontaktperson for Bispebjerg- Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson for Bornholms Hospital

Næstforperson

Kristine Søgaard Dahl

 • Lægelig videreuddannelse
 • Medlem af Videreuddannelsesrådet Øst
 • Kontaktperson for Psykiatrien
 • Kontaktperson for Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson for Almen Praksis

Næstforperson

Mads Helsted

Næstforperson

Claas-Fredrik Johannsen

 • Kontaktperson for Almen Praksis

Næstforperson

Mette Lolk

 • TR-dagen og regionale kurser
 • Kontaktperson for Amager-Hvidovre Hospital