OK24 - overenskomstforhandlinger

Overenskomsten for yngre læger skal forhandles primo 2024. Følg med her.