Andre takster

På denne side kan du se, hvad du som yngre læge kan få i kørselsgodtgørelse, ATP-bidrag, speciallægekonsulenthonorar og andre takster gældende for yngre læger.

Kørselsgodtgørelse og time-/dagpenge

A. Godtgørelse pr. km. ved brug egen bil på tjenesterejser efter skriftlig bemyndigelse fra tjenestestedet 2022
Op til 20.000 km. i et finansår 3,70 kr.
Ud over 20.000 km. i et finansår 2,17 kr.
B. Anden godkendt kørsel  2,17 kr. 
Dagpenge 539 kr.
Timepenge 22,46 kr. 

ATP-bidrag, fuldtidsansatte

Region  
Arbejdsgivers bidrag pr. md. region 189,35 kr.
Eget bidrag pr. md. region 94,65 kr. 
Stat  
Arbejdsgivers bidrag pr. md. stat 167,75 kr. 
Eget bidrag pr. md. stat 83,85 kr.

Speciallægekonsulenthonorar

(Forhandlet af FAS) pr. time, 1. april 2022 759,00 kr. 

Dagpengesatser, fuldtidsforsikrede

  2022
Maksimumbeløb 19.351 kr.
Dimittendsats pr. md. (med forsørgerpligt) 15.868 kr.
Dimittendsats pr. md. (uden forsørgerpligt) 13.836 kr.

Foredragstakster 

Nedenstående tabel viser AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor.

  2022
Foredrag/forelæsninger á 45-60 min.  2.890 kr. 
Deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time 867 kr.

Honorar for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved syge mv.

Som en del af Sygehusoverenskomsten er yngre læger forpligtet til at undervise ved uddannelse af andre personalegrupper. 

Undervisningen indgår som en del af den normale arbejdstid og honoreres ikke jf. Sygehusoverenskomsten § 3 stk. 4.

Er der tale om undervisning, der ikke er en del af det normale arbejde, sker der honorering ifølge "Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv." til takster vist i nedenstående tabel.

Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv.
Undervisning inkl. forberedelse af studerende mv. 471,42 kr. pr. time
Undervisning inkl. forberedelse af færdiguddannet personale 565,70 kr. pr. time