Arbejdsmiljø i tal for yngre læger

Yngre Læger laver løbende undersøgelser, der viser, hvordan uddannelses- og speciallægers arbejdsmiljø er. Læs de seneste rapporter fra 2023 her.

Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023

Næsten 4000 medlemmer svarede i slutningen af 2022 på en omfattende undersøgelse om deres arbejdsmiljø. Den første delrapport fra denne undersøgelse handler om arbejdsrelateret stress og travlhed.

Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt yngre læger

Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver, og hver 4. læge i de kliniske specialer føler sig påvirket af arbejdsrelateret stress.

Det viser Yngre Lægers undersøgelse om stress og travlhed, der samtidig viser, at travlhed og stress påvirker lægernes oplevelse af behandlingskvaliteten for patienterne i negativ retning.

Læs den første delrapport fra Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: 

Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt Yngre Læger (PDF)

Vidste du at:
  • Stress: 21 % af Yngre Lægers medlemmer er i høj eller meget høj grad påvirket af arbejdsrelateret stress. For læger i kliniske specialer gælder det 23 %.
  • Bemanding: Mere end 9 ud af 10 læger i de kliniske specialer oplever, at de er for få på arbejde i forhold til opgaverne.
  • Tid: Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver. 50 % har i nogen grad tid nok.
  • Behandlingskvalitet: Der er sammenhæng mellem travlhed og behandlingskvalitet. 30 % af de læger, der ikke har tid nok til deres arbejdsopgaver, mener, at der er problemer med behandlingskvaliteten. Det gælder for 1 % af de læger, der har tid nok. 
  • Sygedage: Stressede læger har flere sygedage.

Kilde: Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023.

Lægers arbejdsmiljø er afgørende

”Et godt arbejdsmiljø er alfa og omega for, hvor let eller svært arbejdsgiverne har ved at rekruttere. Det er derfor indiskutabelt, at arbejdsmiljøet skal i fokus, hvis vi skal sikre en bedre rekruttering til sundhedsvæsenet og dermed et bedre sundhedsvæsen for alle.”

Læs Helga Schultzs leder i Ugeskrift for Læger.

Nyheder fra Yngre Læger