Professorers løn i staten

Gældende fra 1. oktober 2022

Professor i staten (ikke klinisk)

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37   592.698,00 49.391,50
+ professortillæg 51.400,00 58.463,00 4.871,92
Løn i alt   651.161,00 54.263,42

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor i lønramme 38   674.383,00 56.198,58
+ professortillæg 51.400,00 58.463,00 4.871,92
Løn i alt   732.846,00 61.070,50

Specialeansvarlig overlæge/professor

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   703.713,00 58.642,75
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 124.851,00 10.404,25
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 196.431,00 16.369,25
Løn i alt   1.024.995,00 85.416,25

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 769.643,00 64.136,92
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 196.431,00 16.369,25
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 17.918,00 1.493,17
Løn i alt   983.992,00 81.999,33

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.