PLO-Sjælland

PLO-Sjælland varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser i regionen og er de praktiserende lægers talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder.

Om PLO-Sjælland

  • Vi varetager de praktiserende lægers interesser i forhold til samarbejdet med Region Sjælland omkring den fælles overenskomst. Derudover er vi med i forskellige politiske og administrative fora i forhold til Sundhedsaftalen og Praksisplanudvalget.
  • Vi er 6 lokalt valgte repræsentanter og 6 suppleanter som udgør den politiske del af PLO-Sjælland.
  • Vi har et regionalt sekretariat med konsulenter, som kan hjælpe dig med de fleste ting i forhold til at være praktiserende læge Region Sjælland. Husk at bruge dem, når du har behov for rådgivning.
  • Vi udsender jævnligt nyhedsbreve, indkaldelser til medlemsmøder, hvor du kan gøre din indflydelse gældende - og anden relevant information pr. e-mail, så sørg for at holde din mailadresse opdateret på 'Min side'.