Midlertidig aftale om dosispakket medicin

PLO indgik i december 2021 en midlertidig aftale med RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud.

Aftalen gjaldt i første omgang indtil udgangen af marts 2022, men er forlænget i flere omgange - senest 30. november 2022, hvor den blev forlænget til og med 28. februar 2023.

Aftalen tager sigte på at understøtte iværksættelse af dosispakket medicin bl.a. for at aflaste plejepersonalet i kommunerne.

Fremgangsmåden er aftalt til at være:

  • Det kommunale sundhedspersonale finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, og kontakter den praktiserende læge.

  • Den praktiserende læge tager fagligt stilling til ordination af dosispakning, herunder hvilke lægemidler der omfattes, og iværksætter dette via FMK.

Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakningen.

Det er en frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende den midlertidige aftale.

Opstart af dosispakning honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i dosispakningen.

Bliver dosispakning seponeret af andre end patientens praktiserende læge, og kommunens personale igen retter henvendelse for dosispakning, kan ydelsen anvendes igen.

LINKS

 

Se PLO's bestyrelsesmedlem Karin Zimmer fortælle om dosisdispensering af medicin i forhold til aftalen: