Vagtaftaler og instrukser

På de følgende sider kan du finde de gældende vagtaftaler, som er indgået mellem de regionale praksisudvalg og regionerne. Du kan desuden også finde de gældende vagtinstrukter for de enkelte regioner.