PLO's repræsentantskabsmøde 29. april 2023

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. To gange om året mødes repræsentanterne. Næste gang er 29. april 2023 i København.

Her finder du mødemateriale, efterhånden som det bliver udgivet.

 

Læs om PLO's repræsentantskab

Find tidligere års repræsentantskabsmøder