Kvalitet i klynger - kom godt i gang

Kvalitetsindsatsen i almen praksis er forankret hos KiAP. Programmet er blandt andet med til at understøtte arbejdet i klyngerne.

Kvalitetsklynger i almen praksis er et fagligt, professionelt fællesskab af praktiserende læger, som jævnligt mødes på tværs af lægeklinikker og arbejder med kvalitetsudvikling i behandlingen af patienter.

Klynger er også en mulighed for at opnå kollegial sparring og sammenhold, særligt for mindre lægeklinikker.

KiAP har skrevet en guide til praktiserende læger og klyngekoordinatorer, der skal starte en ny klynge op.

Kom godt i gang med klyngerne - hent startguiden på kiap.dk og vælg "Guide til klyngestart" 

Program for kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsarbejdet i klyngerne er kommet godt fra start, og parterne er i OK 22 enige om at fortsætte det datadrevne kvalitetsarbejde med afsæt i erfaringer og nyeste viden om klyngearbejdet.

Kvalitetsindsatsen i almen praksis forankres hos KiAP - Kvalitet i almen praksis.