Godkendelse af kurser

Godkendelse af refusionsberettigede kurser i almen praksis

Praktiserende læger kan få kursusrefusion for deltagelse i kurser som led i efteruddannelse. Det er dog et krav, at kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis. Hvis du er kursusudbyder, kan du få hjælp til din ansøgning her på siden, ligeledes hvis du er læge og skal deltage i et kursus, der endnu ikke er godkendt.

Hvis du er alment praktiserende læge og samtidig kursusudbyder, finder du ansøgningsskemaet til godkendelse af kurset samme sted, som du søger refusion - klik her.

Får du problemer, kan du finde hjælp i vores videoguides.

Hvis du er ekstern udbyder eller af andre grunde ikke har adgang til systemet, kan du finde ansøgningsskemaet til godkendelse af kurser via dette link – klik her

Får du problemer, kan du altid se videoguiden, du finder her på siden.

Hvis du er alment praktiserende læge og deltager i et kursus, hvor kursusudbyderen endnu ikke har ansøgt om godkendelse af kurset til refusion fra Fonden for Almen Praksis, kan du selv ansøge om at få kurset (forhånds)godkendt.

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Du skal dog være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være på op til 4 uger.

Du finder ansøgningsskemaet til godkendelse af efteruddannelsesaktiviteter samme sted, som du søger refusion - klik her

Får du problemer, kan du altid se videoguiden, du finder her på siden.