Nyt gratis DGE- og KGE-modul om fødselsdepression

PLO Efteruddannelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet et KGE-modul (til hele klinikken) samt et DGE-modul (til læger) om fødselsdepression hos kvinder og mænd.

Der er til modulet lavet nogle videoer, som du med fordel kan se inden gruppearbejdet (se også boksen til højre).

Herunder kan du også hente to foldere i printvenlige PDF-versioner, som er målrettet hhv. mødre og fædre (podcasts vil også være tilgængelige senest fra marts 2023).

Folder om fødselsdepression hos mødre

Folder om fødselsdepression hos fædre

Bestilling af DGE-modulet (for læger)
Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Modulet om fødselsdepression er gratis.

Gruppens facilitator skal, senest 3 uger inden forventet start, bestille modulet ved at sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

• Emne
• Antal deltagere til modulet
• Forventet start- og slutdato

Gruppens facilitator vil modtage materialet på mail senest 2 uger inden start. Det er facilitator, som videresender materialet til resten af gruppen.

Efter afholdelse af DGE-modulet, kan du søge kr. 2.000,- i efteruddannelseshonorar. Det kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Bestilling af KGE-modulet (for klinikken) Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Modulet om fødselsdepression er gratis. Gruppens facilitator skal, senest 1 måned inden forventet start, bestille modulet ved at sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere til modulet
  • Forventet start- og slutdato

Gruppens facilitator vil modtage materialet på mail senest 1 måned inden start. Det er facilitator, som videresender materialet til resten af gruppen.

Tilskudsberettigede læger med konto i Fonden for Almen Praksis:

  • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar
  • Max kr. 2.800,- til kursusafgift (inkl. evt. forplejning)
  • Max kr. 1.500,- til transportudgifter

Praksispersonale:

  • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
  • Max kr. 3.100,- til kursusafgift (inkl. evt. forplejning)
  • Max kr. 1.500,- til transportudgifter