DGE-ordningen

Du har mulighed for at trække på din personlige efteruddannelseskonto og få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i DGE-møder. Grupperne består af praktiserende læger, der er gået sammen lokalt og afholder en række møder eller aktiviteter inden for selvvalgte emner.

Grupperne kaldes af nogle for 12-mandsforeninger, ligesom de kan etableres som supervisionsgrupper.

Til at støtte grupperne er der ansat en række efteruddannelsesvejledere fordelt i de enkelte regioner samt én på Færøerne. Efteruddannelsesvejlederne tager initiativ til, at alle praktiserende læger i regionen får tilbud om at indgå i en decentral gruppe. Når en gruppe etableres, tager den kontakt til en efteruddannelsesvejleder, der godkender gruppen. Efterfølgende kontakter vejlederen Fonden for Almen Praksis, der opretter DGE-gruppen som refusionsberettiget.

Se oversigt over efteruddannelsesvejledere i regionerne (bag login).

Efteruddannelsesmidler for DGE
Grupperne tildeles regionale midler til afholdelse af møder. Reglerne er forskellige i hver region. Man kan læse om dem på de respektive regioners hjemmesider eller kontakte en DGE-vejleder i regionen.

Retningslinjer

Efteruddannelsesgruppen skal overholde nedenstående retningslinjer
Fagligt Efteruddannelsesudvalg har udarbejdet følgende retningslinjer for grupper i den decentrale efteruddannelse:

  • Gruppen skal have et passende antal medlemmer, typisk 6-12. Gruppestørrelsen tilpasses lokale forhold.
  • Gruppen skal have en gruppeleder.
  • Gruppen skal i fællesskab udarbejde en efteruddannelsesplan ud fra behov og ønsker med angivelse af emne/tema for hvert møde. Planlægningsmødet indgår som refusionsberettiget efteruddannelsesaktivitet.
  • Indholdet af uddannelsesplanen skal være planlagt af gruppen uden indflydelse fra medicinindustrien.
  • Gruppen skal mødes mindst 4 gange om året, og gruppen skal selv indkalde til møderne.
  • Der skal tilstræbes evaluering af alle møder. Vejlederen vil være behjælpelig med udvikling af brugbare redskaber til evaluering i samarbejde med gruppelederne.
  • Man kan godt være medlem af flere efteruddannelsesgrupper samtidigt.
  • Grupperne må gerne dannes på tværs af regionerne.
  • Grupperne kan arrangere studieture, der oprettes og godkendes efter reglerne forkursusaktiviteter. 
  • Gruppemøderne må ikke være sponsorerede, dvs. firmaer eller lignende må ikke bidrage med økonomi til gruppen.

Introduktion til DGE-ordningen

Se vores tre introduktionsvideoer herunder: